Hankeseurantaa: hyvät käytännöt esiin

Oma polku -hankkeessa meillä oli yhtenä kohtana etsiä muissa hankkeissa, oppilaatioissa ja organisaatioissa tuotettuja hyviä käytöntöjä eli toimivia malleja, hyviksi havaittuja toteutuksia ja niin edelleen. Toisin sanoen, miksi siis keksiä tai tehdä uudestaan jotain, jonka joku toinen on jo kertaalleen keksinyt? Huomattavasti hedelmällisempää voi olla jalostaa hyvää käytäntöä omaan toimintaan tai kehittää muuten eteenpäin osana omaa toimintaa.

Yksi kiintoisa Puhti-projektimme teemoihin liittyvä hanke on esimerkiksi #ICTknowhow-hanke: Nuorille ICT-taidosta uutta suuntaa. Sivuilla hanketta kuvataan mm. näin:

Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille etsitään uutta suuntaa kehittämällä heidän tietoteknisiä taitojaan. Koulutuksesta syrjäytymistä pyritään ehkäisemään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (VALMA) yhteydessä tehtävällä käytännön läheisellä IT-taitoja parantavalla toiminnalla. #ICTknowhow-hankkeen kohderyhmään kuuluvat toiseen asteen koulutuspaikkaa vaille jääneet, keskeyttämisalttiit tai jo koulutuksen keskeyttäneet nuoret; mukaan lukien maahanmuuttajat ja oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret.

ICT-taitojen kehittämisen polku on visualisoitu ja ohjeistettu: https://rosa.utu.fi/ictpolku/

Meillä TAKKissa on kehitteillä Digikurssi, jossa on vastaavasti tavoitteena varmistaa ja kehittää opiskelijan perusosaamista opintojen alkuvaiheessa. Siksi haemmekin nyt edelleen hyviä ideoita siihen, minkälainen kokonaisuus tulisi valmiina olemaan. Pohjana työssämme on Tampereen kaupungin lukioiden Digikurssi, joka on jaettu CC-lisenssillä. Kehitystyö aloitettiin TAKKissa Oma polku -hankkeessa ja nyt jatketaan eteenpäin Puhti-projektin voimin.

Advertisement

Projektisuunnittelua

Projektin käynnistämiseen liittyy monenlaisia toimia ja tekemisistä. Sopimus- ja resurssiasioiden selvittyä olemme aloittaneet käymällä läpi perusteellisesti hankehakemuksen tavoitteet ja sisältösuunnitelmat sekä peilanneet näitä edeltävässä Oma polku -hankkeessa tehtyihin toteutuksiin. Meillä on muotoutunut erinomainen TAKKin projektityöryhmä Puhti-projektin äärelle – porukassa on monenlaista osaamista, tietoa ja taitoa. Projektiryhmä tulee esittäytymään tarkemmin blogissa joulukuun aikana.

Projektinhallintaan käytämme käyttöönottovaiheessa olevaa M-Files Projektinhallintaa. Tästäkin kerromme tarkemmin blogissa matkan edetessä. Projekti hahmottuu GANTT-kaavion avulla näppärästi vaiheisiin ja toisaalta kaikki projektiin liittyvät dokumentit sekä mm. sähköpostit niputtuvat hyvin vaiheisiin ja aikajanalle.

mfiles

M-Files Projektinhallinta: GANTT-kaavio

Projektiryhmä suunnittelee ja viestii keskenään Trellon avulla:

trello

Trello projektiryhmän työvälineenä

Trellossa on omat listansa ideoille, ideoiden jatkokehittämiselle, talousasioille, käytännön asioille, yhteiselle tekemiselle, ajatushautomolle sekä jokaiselle ryhmäläiselle oma tehtävä- ja valmis/raportointi-lista. Apuna käytetään myös Puhti-taulun kalenteritoimintoa.

Projektiviestintää on pohdittu jo useasta näkökulmasta aloituksesta lähtien. Olemme alkaneet koota projektin mediakarttaa, jotta näemme koko ajan, mitä ja miten viestitään. Tässä alustava mediakarttamme:

mediakartta

Puhti-mediakartta: sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelua

Tarkoituksena on, että karttaa päivitetään aina sitä mukaa, kun viestintäsuunnitelma elää joko sisäisen ja/tai ulkoisen viestinnän osalta. Kokeilemme erilaisia digi/somevälineitä projektin aikana ja se tulee näkymään myös mediakartassa jatkossa.

Tässä muutamia välähdyksiä projektisuunnittelustamme. Kannattaa seurata blogiamme, täällä viestimme tehdyistä, meneillään olevista, suunnitelmista, tapahtumista ja kaikesta muusta, mitä Puhti-projektimme toteutukseen liittyy. Tervetuloa seuraamaan tapahtumia ja toimintaa myös LinkedInin, MeetUpin ja Facebookin kautta:

Puhti LinkedIn

Tampere Adult Education MeetUp 

Ajatushautomo Facebook