TAKKin ensimmäiset DigiTuutorit haussa

 

Vuodenvaihteessa 2015-2016 hankkeessamme on valmisteltu DigiTutorit- pilotointia ja nyt helmikuun koittaessa ollaan jo hyvässä vauhdissa tutoreiden rekrytoinnissa.

DigiTutorit tulevat toimimaan vertaistukena muille TAKKilaisille opiskelijoille opiskelujen aikana ilmenevien tietoteknisten tai sosiaalisen median pulmien ratkomisessa. Tutorointi tapahtuu WhatsAppin välityksellä, eikä tutoreilta edellytetä lähitapaamista neuvoa tarvitsevien kanssa. Tutorina voi toimia sen ajan kun opinnot kestävät ja jokainen tutor saa todistuksen tekemästään neuvontatyöstä. Tutorina saa toimia halutessaan myös esim. työssäoppimisjakson aikana.

Tällä hetkellä tutoreita siis haetaan Webropol- kyselyllä, jossa tiedustellaan hakijan osaamista ja valmiuksia, syitä kiinnostukseen toimia tutorina sekä luonnehdintaa heistä persoonina. Hakuaika alkoi 12.1 ja päättyy 12.2, jonka jälkeen hakemukset analysoidaan ja valitut kutsutaan yhteiseen aloitustilaisuuteen maaliskuun alussa. Samassa tilaisuudessa suunnitellaan vielä toiminnan toteutusta yhdessä tulevien tutoreiden kanssa.

Lisää aiheesta maaliskuun alkupuolella – aurinkoisia talvipäiviä siihen saakka!

 

 

Advertisement

Verkostoyhteistyö etenee!

Puhti-hankkeessa yhtenä tavoitteena on kehittää verkostoyhteistyötä ja koota yhteen ohjausalan eri toimijoita. Verkostoja on nyt kartoitettu ja yhteistyö on käynnistetty! Yhteiseksi foorumiksi valittiin tässä Facebook, mikä onkin jo valmiiksi monen toimijan käytössä. Ryhmän nimeksi tuli Pirkanmaan ohjausverkosto.

Kyseessä on suljettu ryhmä, jonka tarkoituksena on siis verkostoitua ja tehdä yhteistyötä erilaisten hankkeiden ja projektien sekä tapahtumien ja koulutusten tiimoilta. Ohjaustyötä tekevät voivat mm. konsultoida kollegoita, jakaa hyviä käytänteitä, tiedottaa ohjausalan koulutuksista ja jakaa kokemuksia.
Ryhmä on tarkoitettu kaikille Pirkanmaan alueen ohjauksen kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneille. Koska ryhmä on suljettu, liittyminen tapahtuu klikkaamalla pyyntöä liittyä ryhmään. Ryhmän osoite:

https://www.facebook.com/groups/pirkanmaanohjausverkosto/

Verkoston toiminnasta hyötyy myös ohjattava, kun ohjaajalla on laaja tuki käytössään!

Verkoston toiminnasta hyötyy myös ohjattava, kun ohjaajalla on laaja tuki käytössään!

 

Suunnitelmista toteutukseen!

Tulossa on erittäin kiintoisa ja työntäyteinen vuosi. Viime vuoden puolella tehtyjä suunnitelmia on lähdetty toteuttamaan ja samaan aikaan tehdään myös uusia suunnitelmia eteenpäin. Puhti-projektissa on hanketeemojen tiimoilta tällä hetkellä käynnissä mm.

  • digitutortoiminnan käynnistäminen
  • verkko-oppimateriaalien kehittäminen (mm. yrittäjyys, digitaidot)
  • verkko-oppimisen ja -opetuksen sekä -ohjauksen menetelmien kehittäminen (webinaarit, Moodle, sosiaalinen media jne.)
  • verkostokartoitus ja verkostoyhteistyön käynnistäminen (olemassa olevat verkostot, hankkeet, organisaatiot jne.)
  • verkostokoulutusten ja digityöpajojen suunnittelu ja valmistelu

Koko ajan projektimme ydinosana kulkee perustaitojen vahvistaminen, onhan jo hankesuunnitelman ytimenä toteamus, että ”hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan ratkaisua puutteellisimmat perustaidot omaavan aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallintataitojen parantamiseksi” (hanketietoja tarkemmin Kouvolan AKK:n sivulta). Näihin liittyy myös vahvasti medialukutaito ja sen haasteet, joista on keskusteltu paljon viime aikoina esimerkiksi eri sosiaalisen median foorumeilla.

Mediakasvatuksesta puhutaan usein vain lasten ja nuorten opetuksen ja ohjauksen yhteydessä. Myös aikuisten mediaympäristö monipuolistuu ja muuttuu koko ajan, mikä haastaa medialukutaidon. On tärkeää miettiä aikuisen osallisuuden mahdollisuuksia ja syrjäytymisen riskejä sosiaalisen median ja digitaitojen kasvavien vaateiden keskellä. Muuttuva ympäristö vaatii yhä enemmän myös kouluttajilta ja organisaatioilta.

OKM on julkaissut vuonna 2013 hyvän medialukutaidon suuntaviivat. Esipuheessa todetaan, että ”hyvää medialukutaitoa tarvitaan informaatioyhteiskunnassa erilaisissa rooleissa: kansalaisena, kuluttajana, työntekijänä ja opiskelijana”. Julkaisussa puhutaan pitkälti lapsista ja nuorista, mutta toisaalta he ovat yllättävän nopeasti huomisen aikuisia ja toisaalta nämä samat teemat pätevät monilta osin myös aikuisten medialukutaidon merkitykseen, haasteisiin ja tarvittaviin toimiin. Mediakasvatus kuuluu myös aikuiskoulutukseen.

mediamaisema_web

Hei muuten, Puhti on nyt myös Facebookissa: https://www.facebook.com/puhtihanke/. Tervetuloa tykkäämään sivusta, seuraamaan toimintaamme, verkostoitumaan ja osallistumaan keskusteluun!