DigiTutorit aloittavat toimintansa 23.3.2016

TAKKin ensimmäiset digitutorit aloittavat toimintansa kahdella tunnin mittaisella KickStart- esittelytuokiolla 23.3.2016 TAKKin molemmilla kampuksilla. Tuolloin voi tulla keskustelemaan tutoreiden kanssa ja kyselemään itseä kiinnostavista tietoteknisistä ongelmista. KickStart-päivän jälkeen toiminta keskittyy ainoastaan sähköisiin välineisiin arkipäivisin 9:00 – 19:00. Välineinä ovat sähköposti, WhatsApp sekä Facebookissa sivu TAKK DigitutorIT. Neuvontaa annetaan suomeksi sekä englanniksikin tarpeen vaatiessa. Kaikki välineet ovat jo nyt valmiina mutta ne otetaan käyttöön vasta ”aloituspotkun” jälkeen.  Toiminnan alkaminen tulee näkymään mm. kampusten ilmoitustauluilla sekä Moodle-oppimisalustalla.

Digitutoreita on neljä ja he ovat TAKKissa tällä hetkellä kirjoilla olevia opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneet neuvomaan muita opiskelijoita opintoihin liittyvissä tietoteknisissä kysymyksissä (esim. Moodle, StudentaPlus-opiskelijaliittymä, tekstinkäsittely tai sähköposti). Tutorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen toimintaan ryhtymisestä ja he saavat osallistumistodistuksen sen päättyessä.

Toiminnan käynnistäminen on vaatinut melko paljon valmisteluja. Maanantaina 7.3.2016  kokoonnuimme ensimmäisen kerran yhdessä hahmottelemaan mm. toiminnan runkoa, tutorin roolia ja vastuita sekä käytettäviä välineitä. Tuon parituntisen tapaamisen perusteella porukka vaikuttaa sitoutuneelta, innostuneelta ja osaavalta = valmiina tutorointiin. Päivän jälkeen suunnitelmia on tehty WhatsAppin sekä sähköpostin välityksellä ja tutorit ovat osallistuneet mm. Facebook- sivun laadintaan.

Tämän hetkinen kokoonpano on kasassa kesäkuuhun saakka, jolloin osa tutoreista päättää opintonsa. Tuolloin on myös hyvä ajankohta arvioida, kuinka digitutortoiminta on lähtenyt käyntiin ja millaisia kehittämistarpeita on ilmennyt. Uusia digitutoreita tullaan myös rekrytoimaan syksyn toimintaa varten.

Advertisement

Ohjaus- ja viestintäkoulutusta verkostolle

Järjestimme TAKKissa keskiviikkona 9.3.2016 TE-toimiston asiantuntijoille ohjaus- ja viestintäaiheisen koulutuspäivän. Päivän sisältöjä räätälöitiin Webropol-ennakkokyselyn tulosten pohjalta. Toiveissa oli työkaluja viestintään ja vuorovaikutukseen sekä erityisesti haastaviin asiakastilanteisiin. (Päivän ohjelman voit vilkaista tästä: TE-koulutuspäivän sisältö.)

Tilaisuuden alussa esittelimme Puhti – ohjauksen tahto ja taito -hankkeen sisältöä ja tavoitteita sekä kerroimme mm. käynnistetystä ohjausverkostotoiminnasta (Pirkanmaan ohjausverkosto). Tietysti esittelimme myös tätä TAKKin projektiblogia.

Koulutuspäivän varsinaisen sisältöosuuden aloitti psykoterapeutti, työnohjaaja, draamapedagogi Kirsikka Arkimiehen toiminnallinen luento, jossa perehdyttiin mm. sanattoman viestinnän merkitykseen ihmisten kohtaamisessa sekä statusten käyttöön ohjaus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Näitä myös havainnoitiin ja kokeiltiin toiminnallisten harjoitusten kautta.

arkimies_2

Iltapäivällä työskentelyä jatketiin työpajoissa kahdeksan erilaisen case-tilanteen tiimoilta. Jokainen ryhmä käsitteli kahta casea tarkemmin, ja lopuksi tehtiin yhteinen esittely ja yhteenveto ratkaisuideoista sekä keskusteltiin tilanteista. Työpajojen ideana oli hyödyntää aamupäivän luennon sisältöjä tilanteiden ratkomisessa eli pohtia, miten viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin sujuvoitetaan erilaisia ohjaustilanteita.

Tätä koulutuspäivämallia muokataan vielä osallistujien palautteen pohjalta. Toteutamme tästä myös teemakoulutuksen TAKKin kouluttajille osana ajatushautomotoimintaa syksyllä 2016.

GreenScreen-videointi kiinnosti

 

Maanantain 7.3.2016 pikakutsulla houkuttelin kouluttajia opiskelijoineen tutustumaan GreenScreen-videoinnin mahdollisuuksiin. Tiistaina odottikin mukava yllätys, kun heti aamusta rakennusalan kouluttaja Aarne Hämäläinen tuli kahdeksan opiskelijan kanssa paikalle. Toista tuntia siinä vierähti, kun esittelin laitteita ja tekniikkaa sekä vastailin opiskelijoiden kysymyksiin. Kameran eteen ei kuitenkaan uskaltautunut kuin Aarne, mutta videoinnin moninaiset mahdollisuudet jäivät mietityttämään ja sovimmekin yhteistyöstä tulevaisuudessa.

Vierailulla kävivät myös HiOMOn kouluttajat, ja Sirpa onnistui houkuttelemaan kameran eteen opiskelijansa sekä vierailulla olleen Tamperelaisen nuoren yrittäjän Kerttu Tahvanaisen.