Tulossa Puhti-valmennukset

Projekteissa pyritään usein esittelemään valmiita malleja, konsepteja ja ohjeita sekä tuloksia. Puhti TAKK -ideologiaamme kuuluu, että myös keskeneräistä voi esitellä, koska kehittämisteemamme edellyttävät vuorovaikutusta monien tahojen kanssa.

Tässä nyt yksi keskeneräinen juttu kommentoitavaksi, pohdittavaksi ja keskusteluun! Olemme työstämässä PUHTI TAKK -valmennusmallia, joka sisältää monipuolisesti opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja. Jos sinulla on hetki aikaa, niin katso hahmotelma tästä SlideShare-esityksestä:

 

Puhti-valmennukset käynnistyvät syksyllä 2016, joten nyt olisi mainio hetki osallistua kehittämiseen ja auttaa meitä eteenpäin. Jos sinulla herää ajatuksia ja ideoita mallista sekä valmennuksista, niin ota yhteyttä henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi.
Opiskelijoille suunnattujen valmennusten rinnalle suunnitellaan myös henkilöstökoulutuksia ohjaus- ja valmennusosaamisen kehittämiseen liittyen. Ensimmäisenä tulossa kesäkuussa QR-mobiilirata, jossa teemana on opiskelijoiden motivaation tukemisen keinot – seuraa blogia, raporttia seuraa tietysti täällä.
Kommentoida voit myös tämän blogitekstin kommentteihin tai projektin TodaysMeet-viestiseinälle tai Padlet-seinälle.
Ollaan yhteyksissä!
Advertisement

ITK-seminaari Aulanko, Hämeenlinna, 14-15.4.2016

Ensimmäinen kertani ITK-seminaarissa, mutta toivottavasti ei viimeinen. Niin antoisat kaksi päivää, vaikka ensimmäinen päivän aamupäivän tunnit meni hahmottaessa, mitä kaikkea ja missä kaikkialla Spa Hotel Aulangon tiloista löytyy. Pari ensimmäistä mielenkiintoisen tuntuista foorumia meni ohi, kun ensin etsin ko. foorumin luentosalia ja sen löydettyä huomasin salin olevan täynnä viimeistä paikkaa myöten… Seisomapaikkoja olisi ollut käytävällä vapaana, mutta suljetun oven takaa kuuluvuus olisi saattanut olla heikohko…

Kun sain rytmistä kiinni ja luentosalien sijainti alkoi hahmottua, sinkoilin foorumista toiseen kun vanha kävijä. Mielenkiintoisia aiheita olisi ollut vaikka kuinka paljon, mutta vahvimmin vaikutuin esityksestä ”oppiScrum – ketterää pedagogiikkaa yksin ja yhdessä”, joka määritteli kohderyhmänsä näin:Ammatillisen oppilaitosten opettajat, kaikki ne opettajat, jotka haluavat uudistaa opetustaan ja aktivoida oppijoiden toimintaa sekä lisätä viihtyvyyttään työssään!”

Lisätä viihtyvyyttään työssään… haloo… saako työssä viihty? No totta kai saa ja opiskelijoidenkin tulee viihtyä ja siitä huolimatta toiminta on tuloksellista sekä vastuullista, oli esityksen viesti.

Niin paljon tuli uutta tietoa, että pitänee pureskella ajatuksiaan ja tuntojaan… lisää niistä seuraavassa tulevissa bloggauksissa!

-Jyrki

 

 

Verkostoinfoa verkostolle!

Verkostoituminen on tärkeää sekä oppilaitoksille yleisesti, että erityisesti ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville. Puhti-hankkeessa onkin yhtenä tavoitteena kehittää verkostoyhteistyötä ja koota yhteen alueen ohjaustyötä tekeviä. Moniammatillisen verkoston hyödyntäminen ohjaustyössä tehostaa organisaation toimintaa ja tukee asiakkaan polkua kohti päämääräänsä: asiakkaalle on aina parempi saada ohjaus yhdeltä luukulta kuin kulkea itse luukulta toiselle.

TAKKissa järjestettiin 30.3.2016 verkostoinfo, jonka tavoitteena oli avata Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen (TAOK) opiskelijoille aikuiskoulutuksen verkostotoimintaa, esimerkkinä case TAKK. TAKK toimii TAOKin kehittämiskouluna ja kohderyhmänä oli siis tulevaisuuden ammatillisia opettajia, joiden on hyvä aloittaa verkostoituminen opintojen aikana.

Sieppaa

Tilaisuuteen pystyi osallistumaan joko paikan päällä tai verkon välityksellä Skype for Business-linkin kautta.

Infotilaisuudessa kerrottiin mm. verkostojen merkityksestä aikuiskoulutuksessa, miten verkostoja rakennetaan ja minkälainen on hyvä verkostotoimija. Aihetta avattiin tarkemmin käyttämällä esimerkkeinä TAKKin omia verkostoja. Infoluento tallennettiin ja tallenne on katsottavissa YouTubesta: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3i0te9eTXSCx8ptioyTfT5Psf_yyzSGN. Samalla Youtube-soittolistalla on katsottavissa myös infoon liittyvät verkostovideot, joissa TAKKilaiset ja yhteistyökumppanimme kertovat verkostoista eri näkökulmista. Esitysmateriaali löytyy SlideSharesta osoitteesta http://www.slideshare.net/hahvenjarvi/verkostoinfo.

Tilaisuudessa esiteltiin myös Puhti-hankkeessa perustettu suljettu Facebook-ryhmä Pirkanmaan ohjausverkosto, jonka toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin kevään aikana, jäseniä nyt jo yli sata! 

 

 

Visuaalisen hahmottamisen häiriöt

Aika: 22.3.2016

Paikka: JAMK/Lutakko, Jyväskylä

Tapahtuma: Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa –seminaari

Päivän kestävän seminaarin pääpuhujana oli Heli Isomäki Ludus Oy:stä. Teema vaikutti äärimmäisen kiinnostavalta ja haastavaltakin. Mutta onneksi Heli aloitti perusasioista ja kertoi mm. aivojen kehittymisestä, visuaalisen tiedon matkasta aivoissa sekä visuaalisten häiriöiden hierarkiasta. Itse visuaalisen hahmottamisen häiriöistä saimme laajan mutta selkeä katsauksen ja ainakin oma tietämykseni aiheesta laajeni huomattavasti.

Päivän annin tiivistäisin lyhykäisyydessään seuraaviin pääkohtiin:

a)  Hahmottamisen häiriöt voivat vaikuttaa visuaaliseen huomiokykyyn (esim. huolimattomuusvirheet ja etsimisen vaikeudet) ja/tai avaruudelliseen hahmottamiseen (esim. vaikeudet kellon oppimisessa, matematiikassa ja taitoaineissa).

b) Visuaalisia häiriöitä laajempi näkökulma ovat ei-kielelliset häiriöt (NLD-oireyhtymä), jotka ilmenevät mm. motorisina koordinaatiovaikeuksina, vahvoina mekaanis-kielellisinä taitoina, ei-kielellisen päättelyn vaikeuksina sekä vaikeuksina sopeutua uusiin ja monimutkaisiin tilanteisiin.

c) Hahmotusvaikeuksien kanssa selviämisessä auttavat toiminnanohjausstrategioiden kehittäminen (tärkeimpinä systemaattisuus ja strateginen eteneminen) sekä asioiden kielellistäminen (alleviivaus, tiivistäminen, kielellinen uudelleenmuotoilu).

d)  Näihin tulisi pyrkiä selkeyden ja systemaattisuuden saavuttamiseksi:

  • Kielellisesti painottuva opetus/oppiminen
  • Visuaalinen selkeys ja yksinkertaisuus
  • Runsaasti yksityiskohtia tai avaruudellista materiaalia sisältävän visuaalisen aineksen välttäminen
  • Ei taustakuvia tekstin yhteydessä
  • Kuvat olisi hyvä olla selkeästi tekstistä erillään
  • Taulukot, kuviot ja kuvat kirjoitettu ”auki”, tekstiksi
  • Selvitetään ja käydään läpi materiaalin rakennetta etukäteen.
  • Monet pelit harjaannuttavat visuaalista prosessointia, suunnittelua ja strategisuutta.

(Käytän mielelläni värejä ja kuvia opetusmateriaaleissa ja siksi yllä mainitut käytännön vinkit kolahtivat eniten.)

Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin antoisa ja sen olisi toivonut kestävän kauemminkin. Seminaari antoi käytännön työkaluja omaan ohjaus- ja opetustyöhön sekä innostuksen tutkia aihetta tarkemmin. Tulen myös esittelemään seminaarin antia 21.4.2016 oman koulutusalani palaverissa, jossa kehitetään verkko-opiskelussa käytettäviä välineitä.

 

Puhti-kuulumisia yrittäjyyden ääreltä

Osallistuimme TAKKin Hiomon yrittäjyyden teemapäivään 5.4.2016. Puhti toteutti teemapäivän oheen GreenScreen-kuvausstudion, jossa kokeiltiin GreenScreenin mahdollisuuksia materiaalin elävöittäjänä kuvien ja videoiden avulla. Oma polku -projektin hankkima kuvaussetti on ollut ahkerassa käytössä, kun kuvauskonsepteja on nyt hiottu Puhti-projektissa erilaisiin opiskeluteemoihin soveltuvaksi.

Perustaidot ja verkko-opiskelun kehittäminen

Yrittäjyysalan kanssa kokeilut ovat olleet tuottavia mallin kehittämisen kannalta: yrittäjille esiintymistaito on tärkeää ja toisaalta visuaalisen esittämisen merkitys on kasvanut merkittävästi esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin kannalta. Kehittäminen yrittäjyysalan kanssa jatkuu tänä vuonna muutenkin aktiivisesti: Tulossa on yrittäjyyden verkko-opintojakso, jossa pyritään ottamaan huomioon myös sellaiset opiskelijat, joilla on haasteita esimerkiksi kirjoittamisen, lukemisen tai digiosaamisen perustaitojen kanssa. Jakso saadaan näillä näkymin syksyllä pilotointiin.

Ketterää kehitystä!

Teemapäivän avauksessa nähtiin Suomen Yrittäjien mainio yrittäjyysvideo: Mitä siitäkin tulisi, jos ei olisi yhtään yritystä? Anne-Maj Linna johdatti päivän esityksiin ja kertoi esimerkiksi leanin hyödyntämisestä markkinoinnissa ja myynnissä. Anne-Maj korosti ketterän kehityksen menetelmien sopivuutta ja tärkeyttä, kun halutaan kehittää aktiivisesti ja nopeasti. Puhti-projektissa hyödynnämme ketterän kehityksen toimintamalleja projektiryhmän työskentelyssä tutun vesiputousmallin sijaan: Kehittäminen on toki pitkäjänteistä, mutta pilkomme toteutusta ja kokeiluja sellaisiin osiin, että nopeat kokeilut ja suunnitelmien pikainenkin hiominen on mahdollista kuukausittaisten tsekkauspisteiden kohdalla. Olemme myös halunneet lisätä tekemisen läpinäkyvyyttä kaikissa projektin vaiheissa niin projektiryhmän kesken kuin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien suuntaan.

Tarinoiden voimaa

Teemapäivä rakentui innostavista yrittäjyystarinoista, joissa korostui mm. oman osaamisen kehittäminen, asiakasymmärrys sekä markkinoinnin ja myynnin monenlaiset muodot. Päivän päätteeksi kuultiin nuorten businessnorssilaisten opiskelusta, tavoitteista ja NY-yrittäjyydestä.

Kokeilemalla kehittämistä, yhdessä

Verkostoitumisen merkitys on suuri kaikessa kehittämisessä, on sitten kyse yrityksen perustamisesta kuin vaikkapa kehittämishankkeesta. Tärkeää on myös aktiivisuus, halua oppia uutta, tehdä asioita eri tavalla – olla valmis onnistumaan ja epäonnistumaan rohkeiden kokeilujen ja innovatiivisen otteen avulla. Päivän kaikissa tarinoissa korostui myös se, että kannattaa mennä epämukavuusalueille ja opetella uutta – ja näihin me tähtäämme myös tässä projektissa!

blogikuva