Pedagoginen hyvinvointi kaiken ytimessä

Pedagogisen hyvinvoinnin käsite kolahti itselleni muutama vuosi sitten ja siitä lähtien olen pyrkinyt pitämään sen tausta-ajatuksena kaikessa mitä kouluttajana ja ohjaajana teen. Tuolloin 2014 tutustuin myös opukseen Pedagoginen hyvinvointi (Lappalainen, Kuittinen & Meriläinen (toim.), 2008, Suomen Kasvatustieteellinen Seura), jossa analysoidaan käsitettä eri kouluasteilla. Teos kiteyttää oppimisen ytimekkäästi neljään T:hen – taidot, tavoitteet, toiminta ja tunteet.

Toukokuun kolmantena 2016 palasin käsitteen äärelle Jyväskylässä Ammattiopisto Luovin järjestämässä Hyvinvointi- ja voimapäivässä. Päivä olikin todella antoisa ja voimaannuttava! Pedagoginen hyvinvointi on siinä mahtava juttu, että se ottaa huomioon niin opiskelijan, opetushenkilöstön kuin oppimisenkin näkökulman. Ja kietoo ne kaikki yhteen; kouluttajan innostus motivoi opiskelijaa –> opiskelijan innostuminen on yhteydessä vahvuuksien löytymiseen/niiden hyödyntämiseen (mm. työllistymisessä) ja sitä kautta nopeaan oppimiseen sekä onnellisuuden tunteen kokemukseen –> hyvinvoiva kouluttaja kokee työn imua (tarmokkuutta, inspiraatiota, uppoutumista) ja koko työyhteisö hyötyy! Lisäksi, hyvinvoiva organisaatio ei lakaise epäkohtia maton alle, vaan huomio ne ja pyrkii muuttamaan tilannetta esim. ratkaisemaan ongelman esim. ’Kissa pöydälle’ – periaatteella, muuttamalla asennetta, muuttamalla tavoitteita tai muuttamalla asioiden tärkeysjärjestystä.

Muutamia reunahuomiota muistiinpanolehtisestä:

”Syrjäytyneet ovat niitä, joiden vahvuuksia ei ole tunnistettu.”

” Kasvu tapahtuu epämukavuusalueella.”

”Pidä arvosi positiivisina, sillä arvoistasi tulee kohtalosi.” (Gandhi)

”Itsetuntemus on edellytys pedagogiseen hyvinvointiin.”

”Asiasta innostunut opettaja on parempi kuin mikään oppimistrendi.” (Lauri Järvilehto)

”Esimiehen tehtävänä on sallia innostus.”

”Employee experience = Customer Experience” (Linley ym.)

Positiivisen pedagogiikan PERMA- malli= Positive emotions + Engagement + Relationships+ Meanings + Achievement

 

Lopuksi käytännön vinkkejä hyvinvoinnin lisäämiseen:

Mun reitti- hankkeen materiaalipaketti: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2016/03/munreitti_matkaopas_www.pdf

Onnellisuustesti: http://www.pursuit-of-happiness.org/science-of-happiness/happiness-quiz/

Persoonallisuustesti: https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti

Positiivisesta pedagogiikasta: http://blogs.helsinki.fi/klaakkon/

VIA- vahvuuskysely: http://www.viacharacter.org/www

 

entp

Aurinkoista kesänjatkoa!

 

Advertisement