Erityinen tuki ja ratkaisukeskeinen ohjaus sekä hankekuulumisia

Keskiviikkona 23.11.2016 pidettiin PUHTI-väliseminaari. Seminaarin isännöi Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus Erja Mölsän johdolla.

Tilaisuus oli hienosti järjestetty, ja Erjan tervetulotoivotusten jälkeen saimme kuulla Kaisa Rädyn tutkimuksesta Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Räty kertoi, kuinka aikuisopiskelijoilla, erityisesti ammatinvaihtajilla, on usein erilaisia oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja mahdollisesti aiemmat negatiiviset kokemukset oppimisesta saattavat haitata aikuisen oppimista. Yleisimpiä ongelmia ovat erilaiset lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukeminen on huomioitu ammatillista koulutusta koskevassa lainsäädännössä, ja oppilaitokset ovat alkaneet kehittää erilaisia tukipalveluja 2000-luvulla. Kaisan väitöksen voi lukea kokonaisuudessaan sivulta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160325

Lounastauon jälkeen puheenvuoron sai Suvi Pikkusaari, joka kertoi ratkaisukeskeisestä ohjauksesta. Suvin esityksessä ohjauksen pääpiirteet ovat asiakaslähtöisyys, tavoitteellisuus, yhdenvertaisuus, myönteisyys, luovuus ja joustavuus, yhteistyö ja kannustaminen, usko onnistumiseen ja sitkeys päämäärän tavoittelussa. 

Suvin esityksessä jäi mietityttämään, kuinka ohjattavan en tiedä -vastauksella on monta erilaista merkitystä ohjattavasta riippuen ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota ohjauksessa. En tiedä saattaa tarkoittaa esimerkiksi en välitä, en ymmärrä tai ei ole motivaatiota. Suvin materiaaleissa onkin hyviä työkaluja ratkaisukeskeiseen ohjaukseen, ja materiaaleihin voi tutustua verkossa.

Erinomaisten luennoitsijoiden jälkeen PUHTI-hankkeen osatoteuttajat esittelivät oman osahankkeensa nykytilaa. Jokainen osatoteuttaja oli toteuttanut esittelynsä erilaisin keinoin Prezi-esityksestä elävään musiikkiin. TAKKin esitysosuudessa pääosassa oli esittelyvideomme http://bit.ly/puhtitakk

Kokonaisuutena päivä ja väliseminaari oli erittäin mukava ja antoisa!

Advertisement

Puhtia väliseminaarissa!

Puhti-hankeverkoston väliseminaaripäivässä Kouvolassa PuhtiTAKKia edustavat tänään Sanna ja Jyrki. Samaan päivään osui muulle projektiporukalle muita tapahtumia, joten päätimme tehdä yhdessä videoesityksen väliseminaarin iltapäivän esitysosuuteemme.

twitter_puhti

Blogimme seuraajille haluamme antaa mahdollisuuden kurkata videon jo näin pari tuntia etukäteen eli klikkaa osoitteeseen http://bit.ly/puhtitakk ja piipahda Youtube-kanavallamme! Lisää juttua täällä blogissa väliseminaarista ensi viikolla.

Kuulumisia tutkimuspäiviltä

TAKKin Puhti-osahanke osallistui AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville 8.-9.11.2016 Seinäjoella. Päivien teemana oli Komiasti yrittäjyyteen, mikä näkyi vahvasti sekä tiistai-illan verkostoitumistilaisuudessa että keskiviikon esityksissä. Osahankkeen näkökulmana *artikkelissa ja esityksessä oli myös erityisesti yrittäjyysalan kehittämistyö ja kokeilut.

Keskiviikon pääpuhujien esitykset ja esitysmateriaalit löytyvät tapahtuman sivuilta. Esityksiin liittyviä kommentteja ja keskusteluja löytyy Twitteristä hashtagilla #komiastiyrittajyyteen. Kannattaa myös tapahtumien aikana seurata PuhtiTAKKin Twitter-tiliä!

Tärkeimpinä asioina tutkimuspäiville osallistumisesta nousivat lähes kaikissa puheenvuoroissa ja esityksissä tavalla tai toisella

  • verkostoitumisen tärkeys
  • hyvien käytäntöjen jakaminen ja toisilta oppiminen
  • eri kouluasteiden yhteistyö, yritysyhteistyö, tutkimuksen ja käytännön soveltaminen yhteen

Nämä teemat ovat vahvasti osa myös Puhti-hanketta. Konkreettisesti rakennamme verkostoja ja pyrimme aidosti yhdessä oppimiseen sekä yhteisen osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen. Kaikkea ei kannata lähteä tekemään alusta asti itse aina, kun todennäköisesti hyvää pohjaa löytyy jo jostain.

*Artikkeli on julkaistu AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien seminaarijulkaisussa ISBN 978-952-7109-52-6, Henna-Riikka Ahvenjärvi, Tuuli Oksanen & Mika Sihvonen: Kokeilemalla kehittämistä – Puhti-osaprojekti kehittämisen äärellä

Digitutorien syksy – kehittämisen ja toiminnan jalkauttamisen syksy

Maaliskuussa 2016 lanseerattu digitutortoiminta on edennyt elinkaarensa toiseen vaiheeseen, jota värittävät toiminnan kehittäminen sekä tähän mennessä toimiviksi havaittujen käytäntöjen jatkaminen. Mitään isompia täyskäännöksiä ei ole tarvinnut tehdä, vaan toiminta etenee hienosäätöä tehden ja uusia toimintatapoja kehitellen.

Digitutorit ja minä heidän ohjaajanaan tapasimme elokuussa ja kartoitimme toiminnan sen hetkistä tilannetta. Digitutoreiden tarjoamalle tuelle on selkeästi tarvetta ja toimintaa olisi hyvä laajentaa puhelinpäivystyksen sekä kasvokkain tapahtuvan neuvonnan suuntaan. Digitutoreita voisi ottaa mukaan apuopettajiksi esimerkiksi Word- tai Excel-tunneille. Tutorit voisivat myös jalkautua aloittavien ryhmien orientointipäiviin kertomaan toiminnastaan. Konkreettisena tuotoksena elokuun palaverin jälkeen on syntynyt Green Screenillä kuvattu Digitutoreiden esittelyvideo, joka on enää loppusilausta vaille valmis. Video tullaan jakamaan mm. TAKKin Moodle-oppimisympäristössä sekä Digitutorien Facebook-sivulla. Ja tietysti täällä blogissakin. Tutorit ovat itse suunnitelleet videon, he esiintyvät siinä omilla kasvoillaan (oikein edustavasti) ja he tekevät siihen myös loppusilauksen. Kuvaustilanteessa kameran takana oli Puhdin Jyrki Lempinen.

Lokakuussa saimme toimintaan lisäpuhtia, kun yksi digitutoreista aloitti työssäoppimisjaksonsa TAKKissa ja tekee jouluun saakka muiden töiden ohella myös tutorointiin liittyviä tehtäviä. Tähän mennessä hän on mm. aloittanut kasvokkain tapahtuvan neuvonnan Tampereen Valtatien toimipisteen itseopiskelutilassa, Opintorilla. Hän päivystää siellä ma-pe 9-16 ja auttaa itseopiskelijoita heidän pyyntöjensä pohjalta. Onpa hän ottanut käyttöön online ajanvarauksenkin itse tuottamallaan Acuity Scheduling- ajanvarausjärjestelmällä (https://acuityscheduling.com/). Tämän lisäksi hän mm. päivittää digitutoreiden Facebook-sivua, ideoi ja tuottaa markkinointimateriaalia, tuottaa välineitä toiminnan seurantaan sekä ideoi tulevien tutoreiden rekrytointia. Hänen työpanoksestaan on todella suuri apu toiminnan kehittämisessä.

Digitutorit tekevät neuvontatyötä omien opiskelujensa, työssäoppimisjaksojensa ja töidensä ohessa. On siis luonnollista, että esimerkiksi aikataulujen yhteensovittaminen on välillä haastavaa. Kaikesta on kuitenkin selvitty hyvällä yhteistyöllä – kiitos joustaville ja idearikkaille digitutoreillemme!

 

PuhtiTAKK Pedatorilla 11.11.2016

PuhtiTAKKin projektitiimistä Tuuli ja Sirpa esittelevät Puhti-hankkeen tekemistä ja tuloksia Pedatori-tapahtumassa Tampereen seudun ammattiopiston Tredun Ylöjärven toimipisteessä perjantaina 11.11.2016

Tarkempia tapahtumatietoja löytyy Facebook-tapahtumasta sekä ohjelmaesitteestä.

PuhtiTAKKilla on tapahtumassa Green Screen -esittelykuvauspiste. Kuvauspisteen avulla voidaan tuottaa/toteuttaa kevyesti ja helposti videoita ja kuvia opetus- ja ohjauskäyttöön, erilaisiin oppimistilanteisiin. Sopii mainiosti mm. käänteisen ja sulautuvan oppimisen menetelmiin (flipped learning, blended learning). Kuvauspisteen mukana esitellään erilaisia oppimis- ja ohjausmenetelmiä, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa (erityisesti painotus videon hyödyntämisessä).

Lue lisää Puhti-kehittämistyöstä myös uudesta TAKKin Sauma-lehdestä (s. 13). Ja tietysti kannattaa seurata Puhtia Twitterissä!

WP_20160308_13_07_56_Pro

Green Screen -kuvat ja -videot ovat olleet testauksessa erityisesti TAKKin yrittäjyysalalla.

Komiasti yrittäjyyteen Seinäjoella

PuhtiTAKK osallistuu AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville Seinäjoella 8.-9.11.2016. Päivien tavoitteena on verkostoituminen sekä tutkimusten ja hankkeiden esittely. Myös PuhtiTAKK osallistuu iltapäivän teemasessioon omalla esityksellä.

Tapahtuman pääteema Komiasti yrittäjyyteen on näkyvillä läpi esitysten ja koko ohjelman. Myös meidän esityksemme keskittyy erityisesti yrittäjyysalan kehittämistyöhön ja toteutettuihin kokeiluihin.

Esitysten tiivistelmät löytyvät tutkimuspäivien ohjelmalehtisestä. Voit seurata PuhtiTAKKia ja tutkimuspäivien sisältöä etänä esimerkiksi Twitter-tiliämme https://twitter.com/puhtitakk seuraamalla (ei edellytä kirjautumista Twitteriin). Parhaat palat päivien annista kirjoittelemme toki tänne blogiin loppuviikosta.

Hakeutumisvaiheen kehittäminen etenee!

TAKKin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti kehittää hakuvaiheen henkilökohtaistamista entistä asiakaslähtöisemmäksi, tehostaa ja yhdenmukaistaa opiskelijavalintaprosessia, sekä parantaa nivelvaiheen viestintää sekä asiakkaiden, että yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Keväällä 2016 yhteistyössä Puhti-hankkeen kanssa käynnistetyn hakeutumisvaiheen kehittämistyön yhtenä konkreettisena tuloksena TAKKin nettisivuja on nyt muokattu paremmin hakijaa palvelevaksi. Nettisivuille on lisätty kohta ”Hakeutuminen”, minkä alla on mahdollisimman selkeästi kirjoitettuna tietoa ja ohjeistusta aikuiskoulutukseen hakeutumiseen liittyen.

hakeutuminen-vanha

Nettisivujen Opiskelijalle-osio ennen muutosta

hakeutuminen

Nettisivujen Opiskelijalle-osio muokkauksen jälkeen

Nettisivu-uudistuksen tavoitteena on ollut selkiyttää hakuvaiheen tieto- ja neuvontapalveluja, jotta koulutukseen hakeutuminen sekä hakijan oman opintopolun suunnittelu olisi mahdollisimman sujuvaa. Panostus tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin opintojen alkupäässä parantaa hakijan opiskeluvalmiuksia, tehostaa opintojen etenemistä ja mahdollisesti vähentää myöhemmin ongelmien syntymistä.