Ajankohtaista

Verkostoprojektitapahtumat käynnistyvät vuoden 2016 alussa. Sisäisistä tapahtumista sekä verkostotapahtumista tietoa mm. Facebook-ryhmissä!

Meneillään olevat teemat ja osa-alueet 12/2015 alkaen yhteyhenkilöittäin:

Henna-Riikka Ahvenjärvi:
– Puhti-projektin suunnittelu, koordinointi, organisointi, markkinointi ja viestintä
– Projektin ohjaajana toimiminen: oppimis- ja opiskeluvalmiudet, lukimat-testaus, lukivalmennus
– Oma polku -hankkeen tulosten jatkotyöstäminen: GreenScreen, orientoivat opinnot, työnhakuvalmennus, digiosaaminen, tukipalvelut.
– Puhti-valmennuskonsepti: malli valmennuksen toteuttamiseksi hakuvaiheesta opintojen aikaiseen tukeen. (Sisältäen erityisopetuksen menetelmät ja mallit.)
– Henkilöstökoulutusten uudistaminen: ohjaus- ja opetusmenetelmät, valmentaminen ja valmentajuus, digiosaamisen kehittäminen. Pedagoginen hyvinvointi henkilöstön osaamisen näkökulmasta.
– Etsitään hyviä käytäntöjä projektin teemoihin liittyen toisista hankkeista ja organisaatiosta, myös kiinnostavia benchmarking-kohteita – otathan yhteyttä, jos sinulla olisi kiintoisa idea tähän!

Sirpa Heikkinen:
– Projektin ohjaajana toimiminen: yrittäjyys, verkko-opetus ja -ohjaus
– Yrittäjyyden verkko-opintokokonaisuuden suunnittelu, toteuttaminen ja pilotointi. Palautteiden käsittely ja jatkokehitys palautteen pohjalta.
– Verkko-opetuksen menetelmät erilaiset oppijat huomioiden

Jyrki Lempinen:
– Projektin ohjaajana toimiminen: tieto- ja viestintätekniikka ammatinopetuksessa, työhönhakuvalmiudet ja työelämän perustaidot
– Työhönvalmennuksen kehittäminen
– Mobiiliohjaus työssäoppimisen ohjauksen apuna
– Green Screen -studio ja videot oppimateriaalin tuottamisessa sekä opiskelijoiden oppimistehtävissä
– Tieto- ja viestintätekniikan menetelmät ammatinopettajan ohjaustyön tukena.

Anni Niva:
– Projektin ohjaajana toimiminen: tutortoiminta, elämänhallintataidot, hyvinvointi
– Digitutor-toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä mallintaminen.
– Opiskelijapalveluteemoihin liittyvien hyvien käytäntöjen kokoaminen seminaareista, tapahtumista, hankkeista, benchmarking-käynneiltä jne.
– Ohjauksen menetelmät erityisesti opintojen alkuvaiheessa.
– Pedagoginen hyvinvointi opiskelijoiden näkökulmasta.
– Hahmottamisvaikeudet yhteistyössä TAKKin asiantuntijoiden kanssa (mm. opintopsykologi, erityisopettaja)

Tuuli Oksanen:
– Projektin ohjaajana toimiminen: verkostot, opintoneuvonta
– Aikuiskoulutuksen alueellisten verkostojen kartoitus ja yhteyshenkilönä toimiminen
– Henkilöstön verkosto-osaamisen kehittämisen malli
– Pirkanmaan ohjausverkoston Facebook-ryhmän toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen
– Verkostoinfot ja verkostoyhteistyön kehittäminen
– Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen: toimintamalli, tarvittavat lomakkeet ja ohjeet sekä perehdytykset > saumaton siirtymä koulutukseen

Advertisement