Motivaation, reformin ja hyvinvoinnin kolminaisuutta ihmettelemässä

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivillä Rosendahlissa, Tampereella vuorottelivat asiapitoiset esitykset, innostavat ryhmätyöt ja virkistävät taukojumppatuokiot. Tarkempi raportti päivien kulusta täältä: http://www.sakury.net/uutiset/hyvinvointipaivilla-vahvistettiin-motivointitaitoja.

Itselleni kolahtivat eniten Satu Lähteenkorvan ja Antti Maunun puheenvuorot ja niiden innoittamana hahmottelin alla olevan ’suodattimen’ (i.e. reformi), joka prosessoi motivaatiota tuottavat ainekset käytännön toimiksi, joilla voidaan osallistaa opiskelijoita ja vahvistaa motivaation säilymistä.

 Sieppaa

Advertisement

Digitutorit vetäytyvät pian ansaitulle kesätauolle

TAKKin digitutoreiden ensimmäinen kokonainen toimintavuosi tuli täyteen maaliskuussa ja juhannusviikolla koittaa kesätauko  – on siis pienen yhteenvedon aika.

Toiminnan aikana…

… digitutoreita on ollut viisi ja heidän pestinsä on kestänyt keskimäärin puolisen vuotta.

… yhteydenottoja on tullut tasaiseen tahtiin mm. liittyen Moodleen kirjautumiseen, kadonneisiin tiedostoihin, etäyhteyden muodostamiseen, tiedostojen tallentamiseen sekä Office-ohjelmien käyttöön.

… digitutorit eivät ole kuitenkaan olleet ylityöllistettyjä, vaan ovat pystyneet hoitamaan pestinsä stressittömästi omien opintojensa ja työssäoppimisjaksojensa, sekä tietysti henkilökohtaisen elämänsä, lomassa. Ja he kokevat, että muiden auttaminen on heille luontaista ja he nauttivat siitä itsekin, jopa  klo 23:00, jos silloin sattuu neuvontapyyntö sähköpostiin kilahtamaan.

… sähköposti on ollut selkeästi suosituin yhteydenottoväline. (WhatsApp ja Facebook ovat kaksi muuta käytössä olevaa välinettä.)

… osa neuvontapyynnöistä on vaatinut syvällisempää asian selvittelyä mutta siitäkin digitutorit ovat selvinneet kunnioittavalla ja pitkäjänteisellä  asiakaspalveluasenteella! Hyvä te :)!

… palvelua on kehitetty jatkuvasti reagoimalla digitutoreilta itseltään, opiskelijoilta ja kouluttajilta saatuun palautteeseen.

… markkinointia ja rekrytointia on tehty myös koko ajan. Henkilökunnan intra, opiskelijoiden Moodle, ilmoitustaulut sekä kasvokkain tapahtuva kontaktointi ovat olleet kovassa käytössä tietoisuuden lisäämisessä.

… kaiken muun lisäksi, aktiiviset tutorimme ovat olleet mukana Sähköiset ohjauspalvelut ja välineet -koulutuksissa kertomassa digitutoroinnista yleisesti sekä omista kokemuksistaan. Keskustelut koulutusten osallistujien kanssa ovat olleet antoisia ja  yleinen mielipide on ollut, että tällainen vertaistukeen perustuva palvelu on todella hieno juttu ja sitä kannattaa jatkaa edelleen.

… kaikkia esille tulleita kehittämistarpeita ei olla vielä ratkottu. Jatkossa meidän tulee pohtia, voisivatko tutorit olla tavoitettavissa myös perinteisesti puhelimitse ja jopa kasvotusten eräänlaisissa päivystyspisteissä ennakkoon sovittuina aikoina. Saattaa nimittäin olla, että kohderyhmässämme on henkilöitä, joille neuvontapyynnön lähettäminen on liian haastavaa ja Facebook/WhatsApp vieläkin haastavampaa, emmekä tavoita heitä tämän vuoksi, vaikka heillä olisikin tarvetta palvelullemme.

 

Kiitokset kaikille tähän mennessä toimintaan osallistuneille ja nautinnollista kesää!

”Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.

… Sen viisaammat voi tehdä,
mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut
ja luonnon loiston nään.

Voi leikitellä mielikseen,
voi ottaa jättää paikoilleen
tai olla niin kuin luonnostaan
ja maata vaan.”

– Tove Jansson

Digi-iloittelua Noheva-hankkeen seminaarissa

Harvoin on yhtä hyvää mahdollisuutta paneutua niin moneen digivälineeseen niin lyhyessä ajassa kuin Noheva-hankkeen (https://noheva.wordpress.com/about/)järjestämässä tilaisuudessa aurinkoisena torstaina 27.4.2017 Omniassa.

Tässä vain osa päivän aikana esillä olleista sovelluksista/sivustoista:

Blogger

http://www.fasttrack.fi/ – kuviin pohjautuva väline ammattitaidon arviointiin

Kahoot

http://lukiapuvaline.fi/ (Apuvälineitä erilaisille oppijoille)

Padlet

Popplet- ajatuskartta

QR-koodi

Strip Design – sarjakuvasovellus

Think Link

Weebly- oppimisympäristö

Digivälineiden lisäksi keskusteltiin myös ’perinteisemmistä’ teemoista kuten tiimiopettajuudesta, vertaisoppimisesta, verkko-ohjauksen tehokkaammasta käytöstä esim. pienryhmäohjauksessa sekä opettajuuden ja työelämän muutoksista.

Antoisa päivä kerta kaikkiaan – hyvä sekoitus uutta ja vanhaa, kokeiluhenkeä ja hyväksi havaittujen käytäntöjen jakamista!

 

TAKKin Digitutorit 1v. – juhlan kunniaksi julkaistiin esittelyvideo ja flyeri

Melkeinpä tasan vuosi sitten aloitettu digitutortoiminta pyörii tällä hetkellä kahden tutorin voimin. Toinen heistä valmistuu ensi viikolla ja toinen toukokuussa, joten uusia tutoreita tarvitaan piakkoin.

Tiedottamiseen saatiin uutta ilmettä, kun Lempisen Jyrkin kuvaama ja tutoreiden itsensä suunnittelema sekä roolittama video valmistui helmi-maaliskuun vaiheessa. Se löytyy mm. TAKKin Moodlesta ja sitä esitellään opiskelijoille esimerkiksi koulutusten aloituksissa. Tutustu videoon tästä: https://youtu.be/tENoR0CnL1M.

Kaksipuoleinen flyeri  DigiTutor flyeri 2017 toimii kahdella tavalla – sillä sekä esitellään toimintaa että rekrytoidaan uusia tutoreita. TAKKin Opiskelijapalvelut-porukka jakaa paperista versiota mm. koulutusten aloitusinfoissa ja koulutusalat voivat liittää niitä osaksi opiskelijoille jaettavia infokansioita.

Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin vuosipäiviin!

 

Digitutorien syksy – kehittämisen ja toiminnan jalkauttamisen syksy

Maaliskuussa 2016 lanseerattu digitutortoiminta on edennyt elinkaarensa toiseen vaiheeseen, jota värittävät toiminnan kehittäminen sekä tähän mennessä toimiviksi havaittujen käytäntöjen jatkaminen. Mitään isompia täyskäännöksiä ei ole tarvinnut tehdä, vaan toiminta etenee hienosäätöä tehden ja uusia toimintatapoja kehitellen.

Digitutorit ja minä heidän ohjaajanaan tapasimme elokuussa ja kartoitimme toiminnan sen hetkistä tilannetta. Digitutoreiden tarjoamalle tuelle on selkeästi tarvetta ja toimintaa olisi hyvä laajentaa puhelinpäivystyksen sekä kasvokkain tapahtuvan neuvonnan suuntaan. Digitutoreita voisi ottaa mukaan apuopettajiksi esimerkiksi Word- tai Excel-tunneille. Tutorit voisivat myös jalkautua aloittavien ryhmien orientointipäiviin kertomaan toiminnastaan. Konkreettisena tuotoksena elokuun palaverin jälkeen on syntynyt Green Screenillä kuvattu Digitutoreiden esittelyvideo, joka on enää loppusilausta vaille valmis. Video tullaan jakamaan mm. TAKKin Moodle-oppimisympäristössä sekä Digitutorien Facebook-sivulla. Ja tietysti täällä blogissakin. Tutorit ovat itse suunnitelleet videon, he esiintyvät siinä omilla kasvoillaan (oikein edustavasti) ja he tekevät siihen myös loppusilauksen. Kuvaustilanteessa kameran takana oli Puhdin Jyrki Lempinen.

Lokakuussa saimme toimintaan lisäpuhtia, kun yksi digitutoreista aloitti työssäoppimisjaksonsa TAKKissa ja tekee jouluun saakka muiden töiden ohella myös tutorointiin liittyviä tehtäviä. Tähän mennessä hän on mm. aloittanut kasvokkain tapahtuvan neuvonnan Tampereen Valtatien toimipisteen itseopiskelutilassa, Opintorilla. Hän päivystää siellä ma-pe 9-16 ja auttaa itseopiskelijoita heidän pyyntöjensä pohjalta. Onpa hän ottanut käyttöön online ajanvarauksenkin itse tuottamallaan Acuity Scheduling- ajanvarausjärjestelmällä (https://acuityscheduling.com/). Tämän lisäksi hän mm. päivittää digitutoreiden Facebook-sivua, ideoi ja tuottaa markkinointimateriaalia, tuottaa välineitä toiminnan seurantaan sekä ideoi tulevien tutoreiden rekrytointia. Hänen työpanoksestaan on todella suuri apu toiminnan kehittämisessä.

Digitutorit tekevät neuvontatyötä omien opiskelujensa, työssäoppimisjaksojensa ja töidensä ohessa. On siis luonnollista, että esimerkiksi aikataulujen yhteensovittaminen on välillä haastavaa. Kaikesta on kuitenkin selvitty hyvällä yhteistyöllä – kiitos joustaville ja idearikkaille digitutoreillemme!

 

Pedagoginen hyvinvointi kaiken ytimessä

Pedagogisen hyvinvoinnin käsite kolahti itselleni muutama vuosi sitten ja siitä lähtien olen pyrkinyt pitämään sen tausta-ajatuksena kaikessa mitä kouluttajana ja ohjaajana teen. Tuolloin 2014 tutustuin myös opukseen Pedagoginen hyvinvointi (Lappalainen, Kuittinen & Meriläinen (toim.), 2008, Suomen Kasvatustieteellinen Seura), jossa analysoidaan käsitettä eri kouluasteilla. Teos kiteyttää oppimisen ytimekkäästi neljään T:hen – taidot, tavoitteet, toiminta ja tunteet.

Toukokuun kolmantena 2016 palasin käsitteen äärelle Jyväskylässä Ammattiopisto Luovin järjestämässä Hyvinvointi- ja voimapäivässä. Päivä olikin todella antoisa ja voimaannuttava! Pedagoginen hyvinvointi on siinä mahtava juttu, että se ottaa huomioon niin opiskelijan, opetushenkilöstön kuin oppimisenkin näkökulman. Ja kietoo ne kaikki yhteen; kouluttajan innostus motivoi opiskelijaa –> opiskelijan innostuminen on yhteydessä vahvuuksien löytymiseen/niiden hyödyntämiseen (mm. työllistymisessä) ja sitä kautta nopeaan oppimiseen sekä onnellisuuden tunteen kokemukseen –> hyvinvoiva kouluttaja kokee työn imua (tarmokkuutta, inspiraatiota, uppoutumista) ja koko työyhteisö hyötyy! Lisäksi, hyvinvoiva organisaatio ei lakaise epäkohtia maton alle, vaan huomio ne ja pyrkii muuttamaan tilannetta esim. ratkaisemaan ongelman esim. ’Kissa pöydälle’ – periaatteella, muuttamalla asennetta, muuttamalla tavoitteita tai muuttamalla asioiden tärkeysjärjestystä.

Muutamia reunahuomiota muistiinpanolehtisestä:

”Syrjäytyneet ovat niitä, joiden vahvuuksia ei ole tunnistettu.”

” Kasvu tapahtuu epämukavuusalueella.”

”Pidä arvosi positiivisina, sillä arvoistasi tulee kohtalosi.” (Gandhi)

”Itsetuntemus on edellytys pedagogiseen hyvinvointiin.”

”Asiasta innostunut opettaja on parempi kuin mikään oppimistrendi.” (Lauri Järvilehto)

”Esimiehen tehtävänä on sallia innostus.”

”Employee experience = Customer Experience” (Linley ym.)

Positiivisen pedagogiikan PERMA- malli= Positive emotions + Engagement + Relationships+ Meanings + Achievement

 

Lopuksi käytännön vinkkejä hyvinvoinnin lisäämiseen:

Mun reitti- hankkeen materiaalipaketti: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2016/03/munreitti_matkaopas_www.pdf

Onnellisuustesti: http://www.pursuit-of-happiness.org/science-of-happiness/happiness-quiz/

Persoonallisuustesti: https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti

Positiivisesta pedagogiikasta: http://blogs.helsinki.fi/klaakkon/

VIA- vahvuuskysely: http://www.viacharacter.org/www

 

entp

Aurinkoista kesänjatkoa!

 

Visuaalisen hahmottamisen häiriöt

Aika: 22.3.2016

Paikka: JAMK/Lutakko, Jyväskylä

Tapahtuma: Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa –seminaari

Päivän kestävän seminaarin pääpuhujana oli Heli Isomäki Ludus Oy:stä. Teema vaikutti äärimmäisen kiinnostavalta ja haastavaltakin. Mutta onneksi Heli aloitti perusasioista ja kertoi mm. aivojen kehittymisestä, visuaalisen tiedon matkasta aivoissa sekä visuaalisten häiriöiden hierarkiasta. Itse visuaalisen hahmottamisen häiriöistä saimme laajan mutta selkeä katsauksen ja ainakin oma tietämykseni aiheesta laajeni huomattavasti.

Päivän annin tiivistäisin lyhykäisyydessään seuraaviin pääkohtiin:

a)  Hahmottamisen häiriöt voivat vaikuttaa visuaaliseen huomiokykyyn (esim. huolimattomuusvirheet ja etsimisen vaikeudet) ja/tai avaruudelliseen hahmottamiseen (esim. vaikeudet kellon oppimisessa, matematiikassa ja taitoaineissa).

b) Visuaalisia häiriöitä laajempi näkökulma ovat ei-kielelliset häiriöt (NLD-oireyhtymä), jotka ilmenevät mm. motorisina koordinaatiovaikeuksina, vahvoina mekaanis-kielellisinä taitoina, ei-kielellisen päättelyn vaikeuksina sekä vaikeuksina sopeutua uusiin ja monimutkaisiin tilanteisiin.

c) Hahmotusvaikeuksien kanssa selviämisessä auttavat toiminnanohjausstrategioiden kehittäminen (tärkeimpinä systemaattisuus ja strateginen eteneminen) sekä asioiden kielellistäminen (alleviivaus, tiivistäminen, kielellinen uudelleenmuotoilu).

d)  Näihin tulisi pyrkiä selkeyden ja systemaattisuuden saavuttamiseksi:

 • Kielellisesti painottuva opetus/oppiminen
 • Visuaalinen selkeys ja yksinkertaisuus
 • Runsaasti yksityiskohtia tai avaruudellista materiaalia sisältävän visuaalisen aineksen välttäminen
 • Ei taustakuvia tekstin yhteydessä
 • Kuvat olisi hyvä olla selkeästi tekstistä erillään
 • Taulukot, kuviot ja kuvat kirjoitettu ”auki”, tekstiksi
 • Selvitetään ja käydään läpi materiaalin rakennetta etukäteen.
 • Monet pelit harjaannuttavat visuaalista prosessointia, suunnittelua ja strategisuutta.

(Käytän mielelläni värejä ja kuvia opetusmateriaaleissa ja siksi yllä mainitut käytännön vinkit kolahtivat eniten.)

Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin antoisa ja sen olisi toivonut kestävän kauemminkin. Seminaari antoi käytännön työkaluja omaan ohjaus- ja opetustyöhön sekä innostuksen tutkia aihetta tarkemmin. Tulen myös esittelemään seminaarin antia 21.4.2016 oman koulutusalani palaverissa, jossa kehitetään verkko-opiskelussa käytettäviä välineitä.

 

DigiTutorit aloittavat toimintansa 23.3.2016

TAKKin ensimmäiset digitutorit aloittavat toimintansa kahdella tunnin mittaisella KickStart- esittelytuokiolla 23.3.2016 TAKKin molemmilla kampuksilla. Tuolloin voi tulla keskustelemaan tutoreiden kanssa ja kyselemään itseä kiinnostavista tietoteknisistä ongelmista. KickStart-päivän jälkeen toiminta keskittyy ainoastaan sähköisiin välineisiin arkipäivisin 9:00 – 19:00. Välineinä ovat sähköposti, WhatsApp sekä Facebookissa sivu TAKK DigitutorIT. Neuvontaa annetaan suomeksi sekä englanniksikin tarpeen vaatiessa. Kaikki välineet ovat jo nyt valmiina mutta ne otetaan käyttöön vasta ”aloituspotkun” jälkeen.  Toiminnan alkaminen tulee näkymään mm. kampusten ilmoitustauluilla sekä Moodle-oppimisalustalla.

Digitutoreita on neljä ja he ovat TAKKissa tällä hetkellä kirjoilla olevia opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneet neuvomaan muita opiskelijoita opintoihin liittyvissä tietoteknisissä kysymyksissä (esim. Moodle, StudentaPlus-opiskelijaliittymä, tekstinkäsittely tai sähköposti). Tutorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen toimintaan ryhtymisestä ja he saavat osallistumistodistuksen sen päättyessä.

Toiminnan käynnistäminen on vaatinut melko paljon valmisteluja. Maanantaina 7.3.2016  kokoonnuimme ensimmäisen kerran yhdessä hahmottelemaan mm. toiminnan runkoa, tutorin roolia ja vastuita sekä käytettäviä välineitä. Tuon parituntisen tapaamisen perusteella porukka vaikuttaa sitoutuneelta, innostuneelta ja osaavalta = valmiina tutorointiin. Päivän jälkeen suunnitelmia on tehty WhatsAppin sekä sähköpostin välityksellä ja tutorit ovat osallistuneet mm. Facebook- sivun laadintaan.

Tämän hetkinen kokoonpano on kasassa kesäkuuhun saakka, jolloin osa tutoreista päättää opintonsa. Tuolloin on myös hyvä ajankohta arvioida, kuinka digitutortoiminta on lähtenyt käyntiin ja millaisia kehittämistarpeita on ilmennyt. Uusia digitutoreita tullaan myös rekrytoimaan syksyn toimintaa varten.

Matkailu avartaa ja yhteistyössä on voimaa

Torstaina 28.1.2016 vieraili osa TAKKin Opiskelijapalveluiden porukasta Faktiassa, Forssassa ja allekirjoittanut hyödynsi keikan myös PUHTI-hankkeen näkökulmasta.

Ja paljon samankaltaisia näkökulmia 4-tuntisen tapaamisemme aikana heräsikin. Vaikka kumpikaan oppilaitoksista (TAKK & Faktia) ei ole erityisoppilaitos, on silti monia asioita, joita voimme tehdä kaikkien opiskelijoiden, myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, ohjaamiseksi, ja keskeyttämisten ehkäisemiseksi.

Tässä muutamia ajatuksia, jotka ovat mielestämme huomionarvoisia (ja jotka menevät hyvin yhteen PUHTI-hankkeen tavoitteidenkin kanssa):

 • Kouluttajien rooli on todellakin muuttumassa opettamisesta ohjaamiseen  ja tätä muutosta tulee tukea mm. täydennyskoulutuksen ja vertaistuen avulla.
 • Opiskelijapalveluiden toimijoiden ja ammattikouluttajien olisi hyvä tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä.
 • Maahanmuuttajille tarkoitetuissa koulutuksissa on tärkeää yhdistää kieliopinnot ja ammatilliset opinnot jo melko varhaisessa vaiheessa.
 • Kaikkien opiskelijoiden kohdalla on pyrittävä henkilökohtaisiin & joustaviin polkuihin henkilökohtaistamisasetuksen mukaisesti, lyhyidenkin opiskeluaikojen toteuttamiseen sekä ohjauksen integroimiseen lähiopetuksen sisään (ohjaukselliset menetelmät).
 • Näimme hyvänä ideana sen, että opintojen alussa ryhmästä riippumatta käsiteltäisiin ryhmäohjauksen keinoin aiempia opiskelukokemuksia ja tuotaisiin näin mahdolliset ikävätkin kokemukset keskusteluun.
 • Pajatoiminnan ja tutortoiminnan kannalla olimme myös yksimielisesti.

Kiitos Miia, Sanna ja Sari! Tervetuloa vastavierailulle TAKKiin!

 

TAKKin ensimmäiset DigiTuutorit haussa

 

Vuodenvaihteessa 2015-2016 hankkeessamme on valmisteltu DigiTutorit- pilotointia ja nyt helmikuun koittaessa ollaan jo hyvässä vauhdissa tutoreiden rekrytoinnissa.

DigiTutorit tulevat toimimaan vertaistukena muille TAKKilaisille opiskelijoille opiskelujen aikana ilmenevien tietoteknisten tai sosiaalisen median pulmien ratkomisessa. Tutorointi tapahtuu WhatsAppin välityksellä, eikä tutoreilta edellytetä lähitapaamista neuvoa tarvitsevien kanssa. Tutorina voi toimia sen ajan kun opinnot kestävät ja jokainen tutor saa todistuksen tekemästään neuvontatyöstä. Tutorina saa toimia halutessaan myös esim. työssäoppimisjakson aikana.

Tällä hetkellä tutoreita siis haetaan Webropol- kyselyllä, jossa tiedustellaan hakijan osaamista ja valmiuksia, syitä kiinnostukseen toimia tutorina sekä luonnehdintaa heistä persoonina. Hakuaika alkoi 12.1 ja päättyy 12.2, jonka jälkeen hakemukset analysoidaan ja valitut kutsutaan yhteiseen aloitustilaisuuteen maaliskuun alussa. Samassa tilaisuudessa suunnitellaan vielä toiminnan toteutusta yhdessä tulevien tutoreiden kanssa.

Lisää aiheesta maaliskuun alkupuolella – aurinkoisia talvipäiviä siihen saakka!