Motivaation, reformin ja hyvinvoinnin kolminaisuutta ihmettelemässä

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivillä Rosendahlissa, Tampereella vuorottelivat asiapitoiset esitykset, innostavat ryhmätyöt ja virkistävät taukojumppatuokiot. Tarkempi raportti päivien kulusta täältä: http://www.sakury.net/uutiset/hyvinvointipaivilla-vahvistettiin-motivointitaitoja.

Itselleni kolahtivat eniten Satu Lähteenkorvan ja Antti Maunun puheenvuorot ja niiden innoittamana hahmottelin alla olevan ’suodattimen’ (i.e. reformi), joka prosessoi motivaatiota tuottavat ainekset käytännön toimiksi, joilla voidaan osallistaa opiskelijoita ja vahvistaa motivaation säilymistä.

 Sieppaa

Digitutorit vetäytyvät pian ansaitulle kesätauolle

TAKKin digitutoreiden ensimmäinen kokonainen toimintavuosi tuli täyteen maaliskuussa ja juhannusviikolla koittaa kesätauko  – on siis pienen yhteenvedon aika.

Toiminnan aikana…

… digitutoreita on ollut viisi ja heidän pestinsä on kestänyt keskimäärin puolisen vuotta.

… yhteydenottoja on tullut tasaiseen tahtiin mm. liittyen Moodleen kirjautumiseen, kadonneisiin tiedostoihin, etäyhteyden muodostamiseen, tiedostojen tallentamiseen sekä Office-ohjelmien käyttöön.

… digitutorit eivät ole kuitenkaan olleet ylityöllistettyjä, vaan ovat pystyneet hoitamaan pestinsä stressittömästi omien opintojensa ja työssäoppimisjaksojensa, sekä tietysti henkilökohtaisen elämänsä, lomassa. Ja he kokevat, että muiden auttaminen on heille luontaista ja he nauttivat siitä itsekin, jopa  klo 23:00, jos silloin sattuu neuvontapyyntö sähköpostiin kilahtamaan.

… sähköposti on ollut selkeästi suosituin yhteydenottoväline. (WhatsApp ja Facebook ovat kaksi muuta käytössä olevaa välinettä.)

… osa neuvontapyynnöistä on vaatinut syvällisempää asian selvittelyä mutta siitäkin digitutorit ovat selvinneet kunnioittavalla ja pitkäjänteisellä  asiakaspalveluasenteella! Hyvä te :)!

… palvelua on kehitetty jatkuvasti reagoimalla digitutoreilta itseltään, opiskelijoilta ja kouluttajilta saatuun palautteeseen.

… markkinointia ja rekrytointia on tehty myös koko ajan. Henkilökunnan intra, opiskelijoiden Moodle, ilmoitustaulut sekä kasvokkain tapahtuva kontaktointi ovat olleet kovassa käytössä tietoisuuden lisäämisessä.

… kaiken muun lisäksi, aktiiviset tutorimme ovat olleet mukana Sähköiset ohjauspalvelut ja välineet -koulutuksissa kertomassa digitutoroinnista yleisesti sekä omista kokemuksistaan. Keskustelut koulutusten osallistujien kanssa ovat olleet antoisia ja  yleinen mielipide on ollut, että tällainen vertaistukeen perustuva palvelu on todella hieno juttu ja sitä kannattaa jatkaa edelleen.

… kaikkia esille tulleita kehittämistarpeita ei olla vielä ratkottu. Jatkossa meidän tulee pohtia, voisivatko tutorit olla tavoitettavissa myös perinteisesti puhelimitse ja jopa kasvotusten eräänlaisissa päivystyspisteissä ennakkoon sovittuina aikoina. Saattaa nimittäin olla, että kohderyhmässämme on henkilöitä, joille neuvontapyynnön lähettäminen on liian haastavaa ja Facebook/WhatsApp vieläkin haastavampaa, emmekä tavoita heitä tämän vuoksi, vaikka heillä olisikin tarvetta palvelullemme.

 

Kiitokset kaikille tähän mennessä toimintaan osallistuneille ja nautinnollista kesää!

”Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.

… Sen viisaammat voi tehdä,
mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut
ja luonnon loiston nään.

Voi leikitellä mielikseen,
voi ottaa jättää paikoilleen
tai olla niin kuin luonnostaan
ja maata vaan.”

– Tove Jansson

Digi-iloittelua Noheva-hankkeen seminaarissa

Harvoin on yhtä hyvää mahdollisuutta paneutua niin moneen digivälineeseen niin lyhyessä ajassa kuin Noheva-hankkeen (https://noheva.wordpress.com/about/)järjestämässä tilaisuudessa aurinkoisena torstaina 27.4.2017 Omniassa.

Tässä vain osa päivän aikana esillä olleista sovelluksista/sivustoista:

Blogger

http://www.fasttrack.fi/ – kuviin pohjautuva väline ammattitaidon arviointiin

Kahoot

http://lukiapuvaline.fi/ (Apuvälineitä erilaisille oppijoille)

Padlet

Popplet- ajatuskartta

QR-koodi

Strip Design – sarjakuvasovellus

Think Link

Weebly- oppimisympäristö

Digivälineiden lisäksi keskusteltiin myös ’perinteisemmistä’ teemoista kuten tiimiopettajuudesta, vertaisoppimisesta, verkko-ohjauksen tehokkaammasta käytöstä esim. pienryhmäohjauksessa sekä opettajuuden ja työelämän muutoksista.

Antoisa päivä kerta kaikkiaan – hyvä sekoitus uutta ja vanhaa, kokeiluhenkeä ja hyväksi havaittujen käytäntöjen jakamista!

 

TAKKin Digitutorit 1v. – juhlan kunniaksi julkaistiin esittelyvideo ja flyeri

Melkeinpä tasan vuosi sitten aloitettu digitutortoiminta pyörii tällä hetkellä kahden tutorin voimin. Toinen heistä valmistuu ensi viikolla ja toinen toukokuussa, joten uusia tutoreita tarvitaan piakkoin.

Tiedottamiseen saatiin uutta ilmettä, kun Lempisen Jyrkin kuvaama ja tutoreiden itsensä suunnittelema sekä roolittama video valmistui helmi-maaliskuun vaiheessa. Se löytyy mm. TAKKin Moodlesta ja sitä esitellään opiskelijoille esimerkiksi koulutusten aloituksissa. Tutustu videoon tästä: https://youtu.be/tENoR0CnL1M.

Kaksipuoleinen flyeri  DigiTutor flyeri 2017 toimii kahdella tavalla – sillä sekä esitellään toimintaa että rekrytoidaan uusia tutoreita. TAKKin Opiskelijapalvelut-porukka jakaa paperista versiota mm. koulutusten aloitusinfoissa ja koulutusalat voivat liittää niitä osaksi opiskelijoille jaettavia infokansioita.

Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin vuosipäiviin!

 

Digitutorien syksy – kehittämisen ja toiminnan jalkauttamisen syksy

Maaliskuussa 2016 lanseerattu digitutortoiminta on edennyt elinkaarensa toiseen vaiheeseen, jota värittävät toiminnan kehittäminen sekä tähän mennessä toimiviksi havaittujen käytäntöjen jatkaminen. Mitään isompia täyskäännöksiä ei ole tarvinnut tehdä, vaan toiminta etenee hienosäätöä tehden ja uusia toimintatapoja kehitellen.

Digitutorit ja minä heidän ohjaajanaan tapasimme elokuussa ja kartoitimme toiminnan sen hetkistä tilannetta. Digitutoreiden tarjoamalle tuelle on selkeästi tarvetta ja toimintaa olisi hyvä laajentaa puhelinpäivystyksen sekä kasvokkain tapahtuvan neuvonnan suuntaan. Digitutoreita voisi ottaa mukaan apuopettajiksi esimerkiksi Word- tai Excel-tunneille. Tutorit voisivat myös jalkautua aloittavien ryhmien orientointipäiviin kertomaan toiminnastaan. Konkreettisena tuotoksena elokuun palaverin jälkeen on syntynyt Green Screenillä kuvattu Digitutoreiden esittelyvideo, joka on enää loppusilausta vaille valmis. Video tullaan jakamaan mm. TAKKin Moodle-oppimisympäristössä sekä Digitutorien Facebook-sivulla. Ja tietysti täällä blogissakin. Tutorit ovat itse suunnitelleet videon, he esiintyvät siinä omilla kasvoillaan (oikein edustavasti) ja he tekevät siihen myös loppusilauksen. Kuvaustilanteessa kameran takana oli Puhdin Jyrki Lempinen.

Lokakuussa saimme toimintaan lisäpuhtia, kun yksi digitutoreista aloitti työssäoppimisjaksonsa TAKKissa ja tekee jouluun saakka muiden töiden ohella myös tutorointiin liittyviä tehtäviä. Tähän mennessä hän on mm. aloittanut kasvokkain tapahtuvan neuvonnan Tampereen Valtatien toimipisteen itseopiskelutilassa, Opintorilla. Hän päivystää siellä ma-pe 9-16 ja auttaa itseopiskelijoita heidän pyyntöjensä pohjalta. Onpa hän ottanut käyttöön online ajanvarauksenkin itse tuottamallaan Acuity Scheduling- ajanvarausjärjestelmällä (https://acuityscheduling.com/). Tämän lisäksi hän mm. päivittää digitutoreiden Facebook-sivua, ideoi ja tuottaa markkinointimateriaalia, tuottaa välineitä toiminnan seurantaan sekä ideoi tulevien tutoreiden rekrytointia. Hänen työpanoksestaan on todella suuri apu toiminnan kehittämisessä.

Digitutorit tekevät neuvontatyötä omien opiskelujensa, työssäoppimisjaksojensa ja töidensä ohessa. On siis luonnollista, että esimerkiksi aikataulujen yhteensovittaminen on välillä haastavaa. Kaikesta on kuitenkin selvitty hyvällä yhteistyöllä – kiitos joustaville ja idearikkaille digitutoreillemme!

 

Pedagoginen hyvinvointi kaiken ytimessä

Pedagogisen hyvinvoinnin käsite kolahti itselleni muutama vuosi sitten ja siitä lähtien olen pyrkinyt pitämään sen tausta-ajatuksena kaikessa mitä kouluttajana ja ohjaajana teen. Tuolloin 2014 tutustuin myös opukseen Pedagoginen hyvinvointi (Lappalainen, Kuittinen & Meriläinen (toim.), 2008, Suomen Kasvatustieteellinen Seura), jossa analysoidaan käsitettä eri kouluasteilla. Teos kiteyttää oppimisen ytimekkäästi neljään T:hen – taidot, tavoitteet, toiminta ja tunteet.

Toukokuun kolmantena 2016 palasin käsitteen äärelle Jyväskylässä Ammattiopisto Luovin järjestämässä Hyvinvointi- ja voimapäivässä. Päivä olikin todella antoisa ja voimaannuttava! Pedagoginen hyvinvointi on siinä mahtava juttu, että se ottaa huomioon niin opiskelijan, opetushenkilöstön kuin oppimisenkin näkökulman. Ja kietoo ne kaikki yhteen; kouluttajan innostus motivoi opiskelijaa –> opiskelijan innostuminen on yhteydessä vahvuuksien löytymiseen/niiden hyödyntämiseen (mm. työllistymisessä) ja sitä kautta nopeaan oppimiseen sekä onnellisuuden tunteen kokemukseen –> hyvinvoiva kouluttaja kokee työn imua (tarmokkuutta, inspiraatiota, uppoutumista) ja koko työyhteisö hyötyy! Lisäksi, hyvinvoiva organisaatio ei lakaise epäkohtia maton alle, vaan huomio ne ja pyrkii muuttamaan tilannetta esim. ratkaisemaan ongelman esim. ’Kissa pöydälle’ – periaatteella, muuttamalla asennetta, muuttamalla tavoitteita tai muuttamalla asioiden tärkeysjärjestystä.

Muutamia reunahuomiota muistiinpanolehtisestä:

”Syrjäytyneet ovat niitä, joiden vahvuuksia ei ole tunnistettu.”

” Kasvu tapahtuu epämukavuusalueella.”

”Pidä arvosi positiivisina, sillä arvoistasi tulee kohtalosi.” (Gandhi)

”Itsetuntemus on edellytys pedagogiseen hyvinvointiin.”

”Asiasta innostunut opettaja on parempi kuin mikään oppimistrendi.” (Lauri Järvilehto)

”Esimiehen tehtävänä on sallia innostus.”

”Employee experience = Customer Experience” (Linley ym.)

Positiivisen pedagogiikan PERMA- malli= Positive emotions + Engagement + Relationships+ Meanings + Achievement

 

Lopuksi käytännön vinkkejä hyvinvoinnin lisäämiseen:

Mun reitti- hankkeen materiaalipaketti: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2016/03/munreitti_matkaopas_www.pdf

Onnellisuustesti: http://www.pursuit-of-happiness.org/science-of-happiness/happiness-quiz/

Persoonallisuustesti: https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti

Positiivisesta pedagogiikasta: http://blogs.helsinki.fi/klaakkon/

VIA- vahvuuskysely: http://www.viacharacter.org/www

 

entp

Aurinkoista kesänjatkoa!

 

Visuaalisen hahmottamisen häiriöt

Aika: 22.3.2016

Paikka: JAMK/Lutakko, Jyväskylä

Tapahtuma: Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa –seminaari

Päivän kestävän seminaarin pääpuhujana oli Heli Isomäki Ludus Oy:stä. Teema vaikutti äärimmäisen kiinnostavalta ja haastavaltakin. Mutta onneksi Heli aloitti perusasioista ja kertoi mm. aivojen kehittymisestä, visuaalisen tiedon matkasta aivoissa sekä visuaalisten häiriöiden hierarkiasta. Itse visuaalisen hahmottamisen häiriöistä saimme laajan mutta selkeä katsauksen ja ainakin oma tietämykseni aiheesta laajeni huomattavasti.

Päivän annin tiivistäisin lyhykäisyydessään seuraaviin pääkohtiin:

a)  Hahmottamisen häiriöt voivat vaikuttaa visuaaliseen huomiokykyyn (esim. huolimattomuusvirheet ja etsimisen vaikeudet) ja/tai avaruudelliseen hahmottamiseen (esim. vaikeudet kellon oppimisessa, matematiikassa ja taitoaineissa).

b) Visuaalisia häiriöitä laajempi näkökulma ovat ei-kielelliset häiriöt (NLD-oireyhtymä), jotka ilmenevät mm. motorisina koordinaatiovaikeuksina, vahvoina mekaanis-kielellisinä taitoina, ei-kielellisen päättelyn vaikeuksina sekä vaikeuksina sopeutua uusiin ja monimutkaisiin tilanteisiin.

c) Hahmotusvaikeuksien kanssa selviämisessä auttavat toiminnanohjausstrategioiden kehittäminen (tärkeimpinä systemaattisuus ja strateginen eteneminen) sekä asioiden kielellistäminen (alleviivaus, tiivistäminen, kielellinen uudelleenmuotoilu).

d)  Näihin tulisi pyrkiä selkeyden ja systemaattisuuden saavuttamiseksi:

  • Kielellisesti painottuva opetus/oppiminen
  • Visuaalinen selkeys ja yksinkertaisuus
  • Runsaasti yksityiskohtia tai avaruudellista materiaalia sisältävän visuaalisen aineksen välttäminen
  • Ei taustakuvia tekstin yhteydessä
  • Kuvat olisi hyvä olla selkeästi tekstistä erillään
  • Taulukot, kuviot ja kuvat kirjoitettu ”auki”, tekstiksi
  • Selvitetään ja käydään läpi materiaalin rakennetta etukäteen.
  • Monet pelit harjaannuttavat visuaalista prosessointia, suunnittelua ja strategisuutta.

(Käytän mielelläni värejä ja kuvia opetusmateriaaleissa ja siksi yllä mainitut käytännön vinkit kolahtivat eniten.)

Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin antoisa ja sen olisi toivonut kestävän kauemminkin. Seminaari antoi käytännön työkaluja omaan ohjaus- ja opetustyöhön sekä innostuksen tutkia aihetta tarkemmin. Tulen myös esittelemään seminaarin antia 21.4.2016 oman koulutusalani palaverissa, jossa kehitetään verkko-opiskelussa käytettäviä välineitä.