Kuvakortit saapuivat!

Viime viikolla Satu Eerola esitteli meille Puhti-koulutuksessa OpoCoachingin kuvakortit, joita hän käyttää työssään. Laitoimme heti kortit tilaukseen ja tänään saimme jo niput koekäyttöön. Kortit lähtevät testaukseen erilaisiin ohjaustilanteisiin. Kerromme taas sitten täällä blogissa, miten kokeilut etenevät ja minkälaisia tuloksia saadaan.

kuvakortit

Välineitä opiskelijan kohtaamiseen

Tiistaina 20.9.2016 järjestimme TAKKissa ensimmäisen Puhti-webinaarin, jonka teemana oli Opiskelijan kohtaaminen – välineitä ja valintoja työhön. Kouluttajana toimi psykologi Satu Eerola (lisätietoja Psykologipalvelu Core). Koulutukseen osallistui hankeverkosto sekä mahdollisuutta osallistumiseen oli tarjottu hankeverkoston alueellisille kumppaneille.

puhti-koulutus-200916-opiskelijan-kohtaaminen

Webinaari järjestettiin TAKKin verkkoluokassa, jossa on mahdollista välittää Skype for Business -sovelluksen kautta kuvaa esiintyjästä, esityksestä sekä luokkatilasta ja osallistujista. Näin koulutukseen voi osallistua sekä paikan päällä että etänä verkon välityksellä.

Eerolan esitys oli käytännönläheinen ja konkreettinen. Hän käsitteli mm. opettajan työn rajoja ja opettajan työssä jaksamista sekä hyvinvointia, pystyvyyskokemuksia, kommunikaation merkitystä ja piirteitä, tunnetilojen merkitystä ohjauksessa, pelisääntöjä ja motivaatiota. Eerola esitteli liikennevalo-työkalun, jota osallistujat saivat myös kokeilla. Toinen konkreettinen työkalu oli SMART-motivaatiotyökalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi motivoida opiskelijaa.

Koulutuksesta kootaan palautetta ja palautteen pohjalta jatkamme webinaarikoulutuksia. Verkkovälitteinen kouluttautuminen mahdollistaa laajan osallistumisen ja vähentää matkustamiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Etäosallistujia oli mukana niin omilta koneiltaan kuin kootusti esimerkiksi auditoriosta isommalla porukalla.

puhti_webinaari

Esittäjän näkymää webinaariin: käytössä puhujaa seuraava luokan kamera-mikrofoni (kuvassa vasemmalla) sekä Skype for Business -sovellus esittäjän näkymässä. Osallistujilla näkyi myös panoraamakuva luokasta omassa näkymässään. Chatin kautta voitiin kommunikoida myös esityksen aikana.

Pedagoginen hyvinvointi kaiken ytimessä

Pedagogisen hyvinvoinnin käsite kolahti itselleni muutama vuosi sitten ja siitä lähtien olen pyrkinyt pitämään sen tausta-ajatuksena kaikessa mitä kouluttajana ja ohjaajana teen. Tuolloin 2014 tutustuin myös opukseen Pedagoginen hyvinvointi (Lappalainen, Kuittinen & Meriläinen (toim.), 2008, Suomen Kasvatustieteellinen Seura), jossa analysoidaan käsitettä eri kouluasteilla. Teos kiteyttää oppimisen ytimekkäästi neljään T:hen – taidot, tavoitteet, toiminta ja tunteet.

Toukokuun kolmantena 2016 palasin käsitteen äärelle Jyväskylässä Ammattiopisto Luovin järjestämässä Hyvinvointi- ja voimapäivässä. Päivä olikin todella antoisa ja voimaannuttava! Pedagoginen hyvinvointi on siinä mahtava juttu, että se ottaa huomioon niin opiskelijan, opetushenkilöstön kuin oppimisenkin näkökulman. Ja kietoo ne kaikki yhteen; kouluttajan innostus motivoi opiskelijaa –> opiskelijan innostuminen on yhteydessä vahvuuksien löytymiseen/niiden hyödyntämiseen (mm. työllistymisessä) ja sitä kautta nopeaan oppimiseen sekä onnellisuuden tunteen kokemukseen –> hyvinvoiva kouluttaja kokee työn imua (tarmokkuutta, inspiraatiota, uppoutumista) ja koko työyhteisö hyötyy! Lisäksi, hyvinvoiva organisaatio ei lakaise epäkohtia maton alle, vaan huomio ne ja pyrkii muuttamaan tilannetta esim. ratkaisemaan ongelman esim. ’Kissa pöydälle’ – periaatteella, muuttamalla asennetta, muuttamalla tavoitteita tai muuttamalla asioiden tärkeysjärjestystä.

Muutamia reunahuomiota muistiinpanolehtisestä:

”Syrjäytyneet ovat niitä, joiden vahvuuksia ei ole tunnistettu.”

” Kasvu tapahtuu epämukavuusalueella.”

”Pidä arvosi positiivisina, sillä arvoistasi tulee kohtalosi.” (Gandhi)

”Itsetuntemus on edellytys pedagogiseen hyvinvointiin.”

”Asiasta innostunut opettaja on parempi kuin mikään oppimistrendi.” (Lauri Järvilehto)

”Esimiehen tehtävänä on sallia innostus.”

”Employee experience = Customer Experience” (Linley ym.)

Positiivisen pedagogiikan PERMA- malli= Positive emotions + Engagement + Relationships+ Meanings + Achievement

 

Lopuksi käytännön vinkkejä hyvinvoinnin lisäämiseen:

Mun reitti- hankkeen materiaalipaketti: https://luovi.fi/wp-content/uploads/2016/03/munreitti_matkaopas_www.pdf

Onnellisuustesti: http://www.pursuit-of-happiness.org/science-of-happiness/happiness-quiz/

Persoonallisuustesti: https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti

Positiivisesta pedagogiikasta: http://blogs.helsinki.fi/klaakkon/

VIA- vahvuuskysely: http://www.viacharacter.org/www

 

entp

Aurinkoista kesänjatkoa!

 

Tulossa Puhti-valmennukset

Projekteissa pyritään usein esittelemään valmiita malleja, konsepteja ja ohjeita sekä tuloksia. Puhti TAKK -ideologiaamme kuuluu, että myös keskeneräistä voi esitellä, koska kehittämisteemamme edellyttävät vuorovaikutusta monien tahojen kanssa.

Tässä nyt yksi keskeneräinen juttu kommentoitavaksi, pohdittavaksi ja keskusteluun! Olemme työstämässä PUHTI TAKK -valmennusmallia, joka sisältää monipuolisesti opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja. Jos sinulla on hetki aikaa, niin katso hahmotelma tästä SlideShare-esityksestä:

 

Puhti-valmennukset käynnistyvät syksyllä 2016, joten nyt olisi mainio hetki osallistua kehittämiseen ja auttaa meitä eteenpäin. Jos sinulla herää ajatuksia ja ideoita mallista sekä valmennuksista, niin ota yhteyttä henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi.
Opiskelijoille suunnattujen valmennusten rinnalle suunnitellaan myös henkilöstökoulutuksia ohjaus- ja valmennusosaamisen kehittämiseen liittyen. Ensimmäisenä tulossa kesäkuussa QR-mobiilirata, jossa teemana on opiskelijoiden motivaation tukemisen keinot – seuraa blogia, raporttia seuraa tietysti täällä.
Kommentoida voit myös tämän blogitekstin kommentteihin tai projektin TodaysMeet-viestiseinälle tai Padlet-seinälle.
Ollaan yhteyksissä!

Puhti-kuulumisia yrittäjyyden ääreltä

Osallistuimme TAKKin Hiomon yrittäjyyden teemapäivään 5.4.2016. Puhti toteutti teemapäivän oheen GreenScreen-kuvausstudion, jossa kokeiltiin GreenScreenin mahdollisuuksia materiaalin elävöittäjänä kuvien ja videoiden avulla. Oma polku -projektin hankkima kuvaussetti on ollut ahkerassa käytössä, kun kuvauskonsepteja on nyt hiottu Puhti-projektissa erilaisiin opiskeluteemoihin soveltuvaksi.

Perustaidot ja verkko-opiskelun kehittäminen

Yrittäjyysalan kanssa kokeilut ovat olleet tuottavia mallin kehittämisen kannalta: yrittäjille esiintymistaito on tärkeää ja toisaalta visuaalisen esittämisen merkitys on kasvanut merkittävästi esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin kannalta. Kehittäminen yrittäjyysalan kanssa jatkuu tänä vuonna muutenkin aktiivisesti: Tulossa on yrittäjyyden verkko-opintojakso, jossa pyritään ottamaan huomioon myös sellaiset opiskelijat, joilla on haasteita esimerkiksi kirjoittamisen, lukemisen tai digiosaamisen perustaitojen kanssa. Jakso saadaan näillä näkymin syksyllä pilotointiin.

Ketterää kehitystä!

Teemapäivän avauksessa nähtiin Suomen Yrittäjien mainio yrittäjyysvideo: Mitä siitäkin tulisi, jos ei olisi yhtään yritystä? Anne-Maj Linna johdatti päivän esityksiin ja kertoi esimerkiksi leanin hyödyntämisestä markkinoinnissa ja myynnissä. Anne-Maj korosti ketterän kehityksen menetelmien sopivuutta ja tärkeyttä, kun halutaan kehittää aktiivisesti ja nopeasti. Puhti-projektissa hyödynnämme ketterän kehityksen toimintamalleja projektiryhmän työskentelyssä tutun vesiputousmallin sijaan: Kehittäminen on toki pitkäjänteistä, mutta pilkomme toteutusta ja kokeiluja sellaisiin osiin, että nopeat kokeilut ja suunnitelmien pikainenkin hiominen on mahdollista kuukausittaisten tsekkauspisteiden kohdalla. Olemme myös halunneet lisätä tekemisen läpinäkyvyyttä kaikissa projektin vaiheissa niin projektiryhmän kesken kuin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien suuntaan.

Tarinoiden voimaa

Teemapäivä rakentui innostavista yrittäjyystarinoista, joissa korostui mm. oman osaamisen kehittäminen, asiakasymmärrys sekä markkinoinnin ja myynnin monenlaiset muodot. Päivän päätteeksi kuultiin nuorten businessnorssilaisten opiskelusta, tavoitteista ja NY-yrittäjyydestä.

Kokeilemalla kehittämistä, yhdessä

Verkostoitumisen merkitys on suuri kaikessa kehittämisessä, on sitten kyse yrityksen perustamisesta kuin vaikkapa kehittämishankkeesta. Tärkeää on myös aktiivisuus, halua oppia uutta, tehdä asioita eri tavalla – olla valmis onnistumaan ja epäonnistumaan rohkeiden kokeilujen ja innovatiivisen otteen avulla. Päivän kaikissa tarinoissa korostui myös se, että kannattaa mennä epämukavuusalueille ja opetella uutta – ja näihin me tähtäämme myös tässä projektissa!

blogikuva

Matkailu avartaa ja yhteistyössä on voimaa

Torstaina 28.1.2016 vieraili osa TAKKin Opiskelijapalveluiden porukasta Faktiassa, Forssassa ja allekirjoittanut hyödynsi keikan myös PUHTI-hankkeen näkökulmasta.

Ja paljon samankaltaisia näkökulmia 4-tuntisen tapaamisemme aikana heräsikin. Vaikka kumpikaan oppilaitoksista (TAKK & Faktia) ei ole erityisoppilaitos, on silti monia asioita, joita voimme tehdä kaikkien opiskelijoiden, myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, ohjaamiseksi, ja keskeyttämisten ehkäisemiseksi.

Tässä muutamia ajatuksia, jotka ovat mielestämme huomionarvoisia (ja jotka menevät hyvin yhteen PUHTI-hankkeen tavoitteidenkin kanssa):

 • Kouluttajien rooli on todellakin muuttumassa opettamisesta ohjaamiseen  ja tätä muutosta tulee tukea mm. täydennyskoulutuksen ja vertaistuen avulla.
 • Opiskelijapalveluiden toimijoiden ja ammattikouluttajien olisi hyvä tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä.
 • Maahanmuuttajille tarkoitetuissa koulutuksissa on tärkeää yhdistää kieliopinnot ja ammatilliset opinnot jo melko varhaisessa vaiheessa.
 • Kaikkien opiskelijoiden kohdalla on pyrittävä henkilökohtaisiin & joustaviin polkuihin henkilökohtaistamisasetuksen mukaisesti, lyhyidenkin opiskeluaikojen toteuttamiseen sekä ohjauksen integroimiseen lähiopetuksen sisään (ohjaukselliset menetelmät).
 • Näimme hyvänä ideana sen, että opintojen alussa ryhmästä riippumatta käsiteltäisiin ryhmäohjauksen keinoin aiempia opiskelukokemuksia ja tuotaisiin näin mahdolliset ikävätkin kokemukset keskusteluun.
 • Pajatoiminnan ja tutortoiminnan kannalla olimme myös yksimielisesti.

Kiitos Miia, Sanna ja Sari! Tervetuloa vastavierailulle TAKKiin!

 

Suunnitelmista toteutukseen!

Tulossa on erittäin kiintoisa ja työntäyteinen vuosi. Viime vuoden puolella tehtyjä suunnitelmia on lähdetty toteuttamaan ja samaan aikaan tehdään myös uusia suunnitelmia eteenpäin. Puhti-projektissa on hanketeemojen tiimoilta tällä hetkellä käynnissä mm.

 • digitutortoiminnan käynnistäminen
 • verkko-oppimateriaalien kehittäminen (mm. yrittäjyys, digitaidot)
 • verkko-oppimisen ja -opetuksen sekä -ohjauksen menetelmien kehittäminen (webinaarit, Moodle, sosiaalinen media jne.)
 • verkostokartoitus ja verkostoyhteistyön käynnistäminen (olemassa olevat verkostot, hankkeet, organisaatiot jne.)
 • verkostokoulutusten ja digityöpajojen suunnittelu ja valmistelu

Koko ajan projektimme ydinosana kulkee perustaitojen vahvistaminen, onhan jo hankesuunnitelman ytimenä toteamus, että ”hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan ratkaisua puutteellisimmat perustaidot omaavan aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallintataitojen parantamiseksi” (hanketietoja tarkemmin Kouvolan AKK:n sivulta). Näihin liittyy myös vahvasti medialukutaito ja sen haasteet, joista on keskusteltu paljon viime aikoina esimerkiksi eri sosiaalisen median foorumeilla.

Mediakasvatuksesta puhutaan usein vain lasten ja nuorten opetuksen ja ohjauksen yhteydessä. Myös aikuisten mediaympäristö monipuolistuu ja muuttuu koko ajan, mikä haastaa medialukutaidon. On tärkeää miettiä aikuisen osallisuuden mahdollisuuksia ja syrjäytymisen riskejä sosiaalisen median ja digitaitojen kasvavien vaateiden keskellä. Muuttuva ympäristö vaatii yhä enemmän myös kouluttajilta ja organisaatioilta.

OKM on julkaissut vuonna 2013 hyvän medialukutaidon suuntaviivat. Esipuheessa todetaan, että ”hyvää medialukutaitoa tarvitaan informaatioyhteiskunnassa erilaisissa rooleissa: kansalaisena, kuluttajana, työntekijänä ja opiskelijana”. Julkaisussa puhutaan pitkälti lapsista ja nuorista, mutta toisaalta he ovat yllättävän nopeasti huomisen aikuisia ja toisaalta nämä samat teemat pätevät monilta osin myös aikuisten medialukutaidon merkitykseen, haasteisiin ja tarvittaviin toimiin. Mediakasvatus kuuluu myös aikuiskoulutukseen.

mediamaisema_web

Hei muuten, Puhti on nyt myös Facebookissa: https://www.facebook.com/puhtihanke/. Tervetuloa tykkäämään sivusta, seuraamaan toimintaamme, verkostoitumaan ja osallistumaan keskusteluun!