Ohjaajan oma innostus ensisijaista motivoinnissa!

PuhtiTAKKin projektitiimi osallistui 5.10.2016 Ammattiopisto Luovin järjestämään Motivaation jäljillä –koulutukseen. Koulutuksesta haettiin sekä uusia ideoita ja menetelmiä opiskelijoiden motivointiin, että uusia yhteistyömahdollisuuksia verkostoitumisen kautta.

Motivaation jäljillä -koulutuksen tavoitteena oli tutustuttaa osallistujat hyvin käytännönläheisesti siihen, miten opiskelijan motivaatiota tuetaan arjessa. Taustalla tässä oli Ryanin ja Decin (2000) itseohjautuvuusteoria, jonka mukaan motivaatio syntyy sosiaalisissa psykologisia perustarpeita tukevissa ympäristöissä. Psykologisiin perustarpeisiin luetaan mukaan autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys.

Koulutuspäivän aikana pääsimme keskustelemaan kollegoiden kanssa omista kokemuksistamme, kuulimme Luovin asiantuntijoiden kokemuksia ja vinkkejä mm. ryhmäytymisestä ja voimaannuttavasta ohjauksesta sekä pääsimme itse testaamaan joitakin Luovissa jo käytössä olevia toiminnallisia menetelmiä.

Päällimmäisenä koulutuspäivästä jäi mieleen ajatus, että opiskelijoiden motivoinnissa ensisijaisen tärkeää on ohjaajan/opettajan oma sisäinen motivaatio. Ohjaajan oma innostuneisuus ja työn imun mukanaan tuoma korkea aktiivitaso luovat otolliset olosuhteet, joissa myös opiskelijan on helppo innostua ja lähteä esim. itse suunnittelemaan oman osaamisensa kehittämistä.

luovi

Motivaation lisäksi koulutuspäivä oli hyödyllinen myös verkostoitumisen kannalta ja siinä Twitter onkin mainio kanava!

 

Toinen erityisesti mieleen jäänyt asia oli vahvuuksien tunnistaminen. Omien vahvuuksien tunnistaminen on oleellinen osa esimerkiksi opiskeluun motivoitumisessa. Vahvuudet kannustavat eteenpäin ja ne voivat sisältää kaikenlaisia taitoja ja kykyjä omien henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaisesti. Vahvuuksien esille tuominen on erityisen tärkeää silloin, jos opiskelijalla on esim. huonoja koulukokemuksia tai erityisen tuen tarpeita.

Saimme myös kuulla erään Luovin opiskelijan näkemyksen motivaatioon vaikuttavista tekijöistä hänen itsensä kertomanaan. Harvoin saa kuulla niin tarkkaa ja rehellistä itsetutkistelua kuin mitä hän esitti, hyvin vaikuttava kohtaaminen kaiken kaikkiaan!

Verkostoitumisen osalta koulutuspäivä oli myös oikein onnistunut, keskustelut muiden osallistujien kanssa poikivat mm. suunnitelmissa olevan benchmarkkaus-käynnin Salpaukseen!

Alla muutamia koulutuksessa esiteltyjä ja kokeiltuja työkaluja:

 • Myönteistäjä-kortit: Suomen Psykologisen Instituutin kortit, jotka soveltuvat omien vahvuuksien esille tuomisen harjoitteluun. Paketissa on yli 100 korttia, joissa toisella puolella on negatiivissävytteinen ilmaus ja toisella puolella sama asia positiivisemmin esitettynä. Nämä laitetaan tilaukseen!
 • Mun reitti-projektissa tuotetut erilaiset työkalut, harjoitukset ja toimintamallit erityistä tukea tarvitsevien toiminta- ja työkyvyn vahvistamiseen, painopisteenä opiskelijan voimaantumisen mahdollistaminen tavallisessa arjessa

Moninaisuusosaajaksi?

Oppilaitoksissa näkyy nykyisin vahvasti monikulttuurisuus osana arkea. Opettajan on hyvä ymmärtää, miten erilaiset kulttuurit ja taustat vaikuttavat oppimiseen. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitojen tukemiseen liittyen tässä yksi vinkki opettajille suunnatusta lisäkoulutuksesta:

TAKK on järjestämässä yhteistyössä TAMKin kanssa Moninaisuusosaaja-koulutusta, jonka tavoitteena on juurikin antaa eväitä toimimiseen kulttuurien välisissä opetus- ja ohjaustilanteissa.

Koulutus koostuu viidestä teemasta:

 • Kielen oppiminen
 • Kulttuurinen moninaisuus oppilaitoksen arjessa
 • Kokemustausta oppimisessa
 • Osaamisen arviointi – lisäkoulutus näyttötutkintomestareille
 • Monikulttuurisen työryhmän johtaminen

Koulutus on OPH:n rahoittamaa henkilöstökoulutusta, joten se on maksuton. Osallistujille vastaavat itse vain mahdollisista ruokailu- ja majoituskustannuksista.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen TAMKin sivulla.

Kielen oppiminen -teema käynnistyy jo 14.11.2016, mutta vielä ehtii hyvin ilmoittautua mukaan! Tämä osio on tarkoitettu erityisesti ammatillisten aineiden opettajille, joiden ryhmissä on maahanmuuttajia, joiden kielitaito edellyttää vielä kehittämistä.

students-702090_960_720_v2

Kuvakortit saapuivat!

Viime viikolla Satu Eerola esitteli meille Puhti-koulutuksessa OpoCoachingin kuvakortit, joita hän käyttää työssään. Laitoimme heti kortit tilaukseen ja tänään saimme jo niput koekäyttöön. Kortit lähtevät testaukseen erilaisiin ohjaustilanteisiin. Kerromme taas sitten täällä blogissa, miten kokeilut etenevät ja minkälaisia tuloksia saadaan.

kuvakortit

Välineitä opiskelijan kohtaamiseen

Tiistaina 20.9.2016 järjestimme TAKKissa ensimmäisen Puhti-webinaarin, jonka teemana oli Opiskelijan kohtaaminen – välineitä ja valintoja työhön. Kouluttajana toimi psykologi Satu Eerola (lisätietoja Psykologipalvelu Core). Koulutukseen osallistui hankeverkosto sekä mahdollisuutta osallistumiseen oli tarjottu hankeverkoston alueellisille kumppaneille.

puhti-koulutus-200916-opiskelijan-kohtaaminen

Webinaari järjestettiin TAKKin verkkoluokassa, jossa on mahdollista välittää Skype for Business -sovelluksen kautta kuvaa esiintyjästä, esityksestä sekä luokkatilasta ja osallistujista. Näin koulutukseen voi osallistua sekä paikan päällä että etänä verkon välityksellä.

Eerolan esitys oli käytännönläheinen ja konkreettinen. Hän käsitteli mm. opettajan työn rajoja ja opettajan työssä jaksamista sekä hyvinvointia, pystyvyyskokemuksia, kommunikaation merkitystä ja piirteitä, tunnetilojen merkitystä ohjauksessa, pelisääntöjä ja motivaatiota. Eerola esitteli liikennevalo-työkalun, jota osallistujat saivat myös kokeilla. Toinen konkreettinen työkalu oli SMART-motivaatiotyökalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi motivoida opiskelijaa.

Koulutuksesta kootaan palautetta ja palautteen pohjalta jatkamme webinaarikoulutuksia. Verkkovälitteinen kouluttautuminen mahdollistaa laajan osallistumisen ja vähentää matkustamiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Etäosallistujia oli mukana niin omilta koneiltaan kuin kootusti esimerkiksi auditoriosta isommalla porukalla.

puhti_webinaari

Esittäjän näkymää webinaariin: käytössä puhujaa seuraava luokan kamera-mikrofoni (kuvassa vasemmalla) sekä Skype for Business -sovellus esittäjän näkymässä. Osallistujilla näkyi myös panoraamakuva luokasta omassa näkymässään. Chatin kautta voitiin kommunikoida myös esityksen aikana.

Työnhakuvalmennuksen tehostamista

Tutustuimme TAKKin Puhti-porukan kanssa aiemmin talvella ForeAmmatti-verkkopalveluun, jota voi hyödyntää mm. ammatinvalinnan ohjauksessa sekä työssäoppimispaikkojen etsinnässä. Palvelu osoittautui oikein toimivaksi ja päätimme ottaa sen mukaan hankkeelle osaksi työhakuvalmennuksen ja siihen sisältyvien työelämätaitojen, sekä kouluttajien ohjausosaamisen kehittämistä.

Järjestimme TAKKissa keskiviikkona 25.5.2016 henkilökunnalle suunnatun infotilaisuuden, missä esittelimme palvelua. ForeAmmatti tarjoaa tietoa mm.:

 • mitä osaamista mikäkin työ edellyttää
 • ammattien työllisyystilanteet alueittain / avoimien työpaikkojen määrä
 • työmarkkinoiden tulevaisuudennäkymät
 • ammattien keskipalkkaus

ForeAmmatissa on julkisen puolen lisäksi myös PLUS-puoli, jonka käyttö edellyttää maksullisia tunnuksia. PLUS-puolella ammattivalikoima on laajempi ja siellä on tiettyjen osa-alueiden kohdalla enemmän tietoa kuin julkisella puolella. TAKKissa maksulliset tunnukset hankittiin tässä vaiheessa Puhti-hankkeen osalta projektipäällikkö Henna-Riikka Ahvenjärvelle sekä TAKKin Opiskelijapalveluihin opintoneuvoja Tuuli Oksaselle.

Infotilaisuudessa esiteltiin sekä julkinen, että maksullinen puoli. Paikalle saapui mukavan kokoinen porukka TAKKin eri koulutusaloilta, joten tietoa palvelusta saatiin levitettyä hyvin talon sisällä. ForeAmmattia hyödynnetään jo nyt TAKKin työnhakuvalmennuksessa ja esittelyn avulla pääsimme vielä korostamaan työnhaussa hyvin toimivia osa-alueita.

Tulemme järjestämään vielä muitakin vastaavia infotilaisuuksia, koska moni halukas ei tällä kertaa päässyt paikalle. Työnhakuteema on olennainen osa ammatillista koulutusta ja ammatillisen koulutuksen tulevien muutosten valossa näyttää siltä, että myös oppilaitosten täytyy jatkossa panostaa entistä enemmän opiskelijoiden työllistymiseen.

ForeAmmatti-verkkopalvelu löytyy täältä:
http://www.foreammatti.fi/index

ForeAmmatti

ForeAmmatti-verkkopalvelu

Tulossa Puhti-valmennukset

Projekteissa pyritään usein esittelemään valmiita malleja, konsepteja ja ohjeita sekä tuloksia. Puhti TAKK -ideologiaamme kuuluu, että myös keskeneräistä voi esitellä, koska kehittämisteemamme edellyttävät vuorovaikutusta monien tahojen kanssa.

Tässä nyt yksi keskeneräinen juttu kommentoitavaksi, pohdittavaksi ja keskusteluun! Olemme työstämässä PUHTI TAKK -valmennusmallia, joka sisältää monipuolisesti opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja. Jos sinulla on hetki aikaa, niin katso hahmotelma tästä SlideShare-esityksestä:

 

Puhti-valmennukset käynnistyvät syksyllä 2016, joten nyt olisi mainio hetki osallistua kehittämiseen ja auttaa meitä eteenpäin. Jos sinulla herää ajatuksia ja ideoita mallista sekä valmennuksista, niin ota yhteyttä henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi.
Opiskelijoille suunnattujen valmennusten rinnalle suunnitellaan myös henkilöstökoulutuksia ohjaus- ja valmennusosaamisen kehittämiseen liittyen. Ensimmäisenä tulossa kesäkuussa QR-mobiilirata, jossa teemana on opiskelijoiden motivaation tukemisen keinot – seuraa blogia, raporttia seuraa tietysti täällä.
Kommentoida voit myös tämän blogitekstin kommentteihin tai projektin TodaysMeet-viestiseinälle tai Padlet-seinälle.
Ollaan yhteyksissä!

Verkostoinfoa verkostolle!

Verkostoituminen on tärkeää sekä oppilaitoksille yleisesti, että erityisesti ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville. Puhti-hankkeessa onkin yhtenä tavoitteena kehittää verkostoyhteistyötä ja koota yhteen alueen ohjaustyötä tekeviä. Moniammatillisen verkoston hyödyntäminen ohjaustyössä tehostaa organisaation toimintaa ja tukee asiakkaan polkua kohti päämääräänsä: asiakkaalle on aina parempi saada ohjaus yhdeltä luukulta kuin kulkea itse luukulta toiselle.

TAKKissa järjestettiin 30.3.2016 verkostoinfo, jonka tavoitteena oli avata Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen (TAOK) opiskelijoille aikuiskoulutuksen verkostotoimintaa, esimerkkinä case TAKK. TAKK toimii TAOKin kehittämiskouluna ja kohderyhmänä oli siis tulevaisuuden ammatillisia opettajia, joiden on hyvä aloittaa verkostoituminen opintojen aikana.

Sieppaa

Tilaisuuteen pystyi osallistumaan joko paikan päällä tai verkon välityksellä Skype for Business-linkin kautta.

Infotilaisuudessa kerrottiin mm. verkostojen merkityksestä aikuiskoulutuksessa, miten verkostoja rakennetaan ja minkälainen on hyvä verkostotoimija. Aihetta avattiin tarkemmin käyttämällä esimerkkeinä TAKKin omia verkostoja. Infoluento tallennettiin ja tallenne on katsottavissa YouTubesta: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3i0te9eTXSCx8ptioyTfT5Psf_yyzSGN. Samalla Youtube-soittolistalla on katsottavissa myös infoon liittyvät verkostovideot, joissa TAKKilaiset ja yhteistyökumppanimme kertovat verkostoista eri näkökulmista. Esitysmateriaali löytyy SlideSharesta osoitteesta http://www.slideshare.net/hahvenjarvi/verkostoinfo.

Tilaisuudessa esiteltiin myös Puhti-hankkeessa perustettu suljettu Facebook-ryhmä Pirkanmaan ohjausverkosto, jonka toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin kevään aikana, jäseniä nyt jo yli sata! 

 

 

Matkailu avartaa ja yhteistyössä on voimaa

Torstaina 28.1.2016 vieraili osa TAKKin Opiskelijapalveluiden porukasta Faktiassa, Forssassa ja allekirjoittanut hyödynsi keikan myös PUHTI-hankkeen näkökulmasta.

Ja paljon samankaltaisia näkökulmia 4-tuntisen tapaamisemme aikana heräsikin. Vaikka kumpikaan oppilaitoksista (TAKK & Faktia) ei ole erityisoppilaitos, on silti monia asioita, joita voimme tehdä kaikkien opiskelijoiden, myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, ohjaamiseksi, ja keskeyttämisten ehkäisemiseksi.

Tässä muutamia ajatuksia, jotka ovat mielestämme huomionarvoisia (ja jotka menevät hyvin yhteen PUHTI-hankkeen tavoitteidenkin kanssa):

 • Kouluttajien rooli on todellakin muuttumassa opettamisesta ohjaamiseen  ja tätä muutosta tulee tukea mm. täydennyskoulutuksen ja vertaistuen avulla.
 • Opiskelijapalveluiden toimijoiden ja ammattikouluttajien olisi hyvä tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä.
 • Maahanmuuttajille tarkoitetuissa koulutuksissa on tärkeää yhdistää kieliopinnot ja ammatilliset opinnot jo melko varhaisessa vaiheessa.
 • Kaikkien opiskelijoiden kohdalla on pyrittävä henkilökohtaisiin & joustaviin polkuihin henkilökohtaistamisasetuksen mukaisesti, lyhyidenkin opiskeluaikojen toteuttamiseen sekä ohjauksen integroimiseen lähiopetuksen sisään (ohjaukselliset menetelmät).
 • Näimme hyvänä ideana sen, että opintojen alussa ryhmästä riippumatta käsiteltäisiin ryhmäohjauksen keinoin aiempia opiskelukokemuksia ja tuotaisiin näin mahdolliset ikävätkin kokemukset keskusteluun.
 • Pajatoiminnan ja tutortoiminnan kannalla olimme myös yksimielisesti.

Kiitos Miia, Sanna ja Sari! Tervetuloa vastavierailulle TAKKiin!

 

Verkostoyhteistyö etenee!

Puhti-hankkeessa yhtenä tavoitteena on kehittää verkostoyhteistyötä ja koota yhteen ohjausalan eri toimijoita. Verkostoja on nyt kartoitettu ja yhteistyö on käynnistetty! Yhteiseksi foorumiksi valittiin tässä Facebook, mikä onkin jo valmiiksi monen toimijan käytössä. Ryhmän nimeksi tuli Pirkanmaan ohjausverkosto.

Kyseessä on suljettu ryhmä, jonka tarkoituksena on siis verkostoitua ja tehdä yhteistyötä erilaisten hankkeiden ja projektien sekä tapahtumien ja koulutusten tiimoilta. Ohjaustyötä tekevät voivat mm. konsultoida kollegoita, jakaa hyviä käytänteitä, tiedottaa ohjausalan koulutuksista ja jakaa kokemuksia.
Ryhmä on tarkoitettu kaikille Pirkanmaan alueen ohjauksen kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneille. Koska ryhmä on suljettu, liittyminen tapahtuu klikkaamalla pyyntöä liittyä ryhmään. Ryhmän osoite:

https://www.facebook.com/groups/pirkanmaanohjausverkosto/

Verkoston toiminnasta hyötyy myös ohjattava, kun ohjaajalla on laaja tuki käytössään!

Verkoston toiminnasta hyötyy myös ohjattava, kun ohjaajalla on laaja tuki käytössään!