E1

Piste 1, luokka 404 (4. kerros)

Verkko-ohjaus, verkkokokoukset ja webinaarit

Tutustukaa TAKKin verkkoluokkaan ja Skype for Business -sovelluksen käyttöön ohjaajan näkökulmasta.

  • Mitä verkko-ohjauksen/kokouksen/webinaarin järjestäminen edellyttää?
  • Miten tilaisuus järjestetään teknisesti ja sisällöllisesti?
  • Mitä verkkotilanteessa pitäisi huomioida ja miten?
  • Mitä hyötyä tämäntyyppisistä mahdollisuuksista on?
  • Mitä haasteita verkko-ohjaukseen/kokouksiin ja webinaareihin voi liittyä?

Kirjatkaa yhteisiä ajatuksia tiivistetysti ryhmän yhteiseen Etherpad-muistioon.

Lisämateriaalia:

Skype for Businessin käyttäminen pikaviestinnässä ja verkkokokouksissa
Skype for Business -kokouksen ohje
Mitä eroa on Skype- ja Skype for Business -sovelluksilla?
A Video Conference Call in Real Life (eli miten vältetään tällaiset tilanteet…)

Puhti-webinaariesimerkkejä:

puhti_webinaari

Näkymää Puhti-webinaarista, TAKK (luokka 125)

Advertisement