Livelähetystä tekemään?

Teemme yhteistyötä TAKKin yrittäjyysalan Hiomon kanssa mm. sosiaalisen median välineiden opetus- ja ohjauskäytöstä. Hankkeessa olemme perehtyneet somevälineiden käyttöön ja tätä osaamista jaamme yrittäjyysalan kanssa yhdessä koulutusten ja ohjausten suunnittelun ja toteutuksen tiimoilta. Tänään olimme mukana, kun Hiomo järjesti webinaarin livelähetyksistä. SlideSharesta löytyy esitysaineisto, jonka pohjalta teemasta lähdettiin keskustelemaan:

Webinaarin ideana oli viritellä ajatuksia siitä, miten livelähetyksiä voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa kätevästi ja kustannustehokkaasti. Tavallisia livelähetysten teemoja ovat esimerkiksi tapahtumat ja tilaisuudet sekä vaikkapa erilaiset asiantuntijaluennot. Livelähetykset voivat olla julkisia tai suunnattu tietylle kohderyhmälle – välinettä valittaessa on hyvä pohtia, miten julkisia lähetysten halutaan olevan. Livelähetykset saa yleensä myös talteen videomuotoisina, joten niitä voi hyödyntää myös jälkikäteen.

Livelähetysten kokeilemisen voi aloittaa vaikka älypuhelimella ja lataamalla siihen livelähettämiseen soveltuvan sovelluksen. Lähettämistä voi kehitellä sitten pikkuhiljaa eteenpäin omien kokeilujen pohjalta.
Merkittävä etu livelähetyksissä on, että se mahdollistaa osallistumisen tilanteeseen paikasta riippumatta, kunhan on laite ja nettiyhteys käytettävissä. Jatkamme kokeiluja ja kerromme lisää matkan varrelta täällä blogissa!
Mainokset

Osaamismerkit

Kokeilemme Puhti-osahankkeessa *osaamismerkkejä. Aivan ensimmäinen Puhti-osaamismerkki oli mahdollista saada osallistumalla Työllisyysfoorumissa 16.9.2016 Puhti-digisuunnistustyöpajaan.

(*Mitä ovat Open Badges osaamismerkit?)

puhti_badge_v2

TAKKissa on kokeiltu Open Badge Factorya nyt syksyllä ja Puhti on ollut ensimmäisten kokeilijoiden joukossa. Olemme nyt myöntäneet osaamismerkin kaikille halukkaille työpajaosallistujille. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee perehtymään osaamismerkkeihin nyt kokeilemalla tämän osaamismerkin vastaanottamista. Osaamismerkeissä voisi olla ideaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avuksi monelle alalle ja erilaisiin tilanteisiin.

Jatkamme perehtymistä osaamismerkkeihin ja erilaisia kokeiluja syksyn ja talven aikana.

Lisätietoja kokeilusta ja TAKKin osaamismerkeistä henna-riikka.ahvenjarvi(ät)takk.fi.

Suunnitelmista toteutukseen!

Tulossa on erittäin kiintoisa ja työntäyteinen vuosi. Viime vuoden puolella tehtyjä suunnitelmia on lähdetty toteuttamaan ja samaan aikaan tehdään myös uusia suunnitelmia eteenpäin. Puhti-projektissa on hanketeemojen tiimoilta tällä hetkellä käynnissä mm.

  • digitutortoiminnan käynnistäminen
  • verkko-oppimateriaalien kehittäminen (mm. yrittäjyys, digitaidot)
  • verkko-oppimisen ja -opetuksen sekä -ohjauksen menetelmien kehittäminen (webinaarit, Moodle, sosiaalinen media jne.)
  • verkostokartoitus ja verkostoyhteistyön käynnistäminen (olemassa olevat verkostot, hankkeet, organisaatiot jne.)
  • verkostokoulutusten ja digityöpajojen suunnittelu ja valmistelu

Koko ajan projektimme ydinosana kulkee perustaitojen vahvistaminen, onhan jo hankesuunnitelman ytimenä toteamus, että ”hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan ratkaisua puutteellisimmat perustaidot omaavan aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallintataitojen parantamiseksi” (hanketietoja tarkemmin Kouvolan AKK:n sivulta). Näihin liittyy myös vahvasti medialukutaito ja sen haasteet, joista on keskusteltu paljon viime aikoina esimerkiksi eri sosiaalisen median foorumeilla.

Mediakasvatuksesta puhutaan usein vain lasten ja nuorten opetuksen ja ohjauksen yhteydessä. Myös aikuisten mediaympäristö monipuolistuu ja muuttuu koko ajan, mikä haastaa medialukutaidon. On tärkeää miettiä aikuisen osallisuuden mahdollisuuksia ja syrjäytymisen riskejä sosiaalisen median ja digitaitojen kasvavien vaateiden keskellä. Muuttuva ympäristö vaatii yhä enemmän myös kouluttajilta ja organisaatioilta.

OKM on julkaissut vuonna 2013 hyvän medialukutaidon suuntaviivat. Esipuheessa todetaan, että ”hyvää medialukutaitoa tarvitaan informaatioyhteiskunnassa erilaisissa rooleissa: kansalaisena, kuluttajana, työntekijänä ja opiskelijana”. Julkaisussa puhutaan pitkälti lapsista ja nuorista, mutta toisaalta he ovat yllättävän nopeasti huomisen aikuisia ja toisaalta nämä samat teemat pätevät monilta osin myös aikuisten medialukutaidon merkitykseen, haasteisiin ja tarvittaviin toimiin. Mediakasvatus kuuluu myös aikuiskoulutukseen.

mediamaisema_web

Hei muuten, Puhti on nyt myös Facebookissa: https://www.facebook.com/puhtihanke/. Tervetuloa tykkäämään sivusta, seuraamaan toimintaamme, verkostoitumaan ja osallistumaan keskusteluun!

Hankeseurantaa: hyvät käytännöt esiin

Oma polku -hankkeessa meillä oli yhtenä kohtana etsiä muissa hankkeissa, oppilaatioissa ja organisaatioissa tuotettuja hyviä käytöntöjä eli toimivia malleja, hyviksi havaittuja toteutuksia ja niin edelleen. Toisin sanoen, miksi siis keksiä tai tehdä uudestaan jotain, jonka joku toinen on jo kertaalleen keksinyt? Huomattavasti hedelmällisempää voi olla jalostaa hyvää käytäntöä omaan toimintaan tai kehittää muuten eteenpäin osana omaa toimintaa.

Yksi kiintoisa Puhti-projektimme teemoihin liittyvä hanke on esimerkiksi #ICTknowhow-hanke: Nuorille ICT-taidosta uutta suuntaa. Sivuilla hanketta kuvataan mm. näin:

Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille etsitään uutta suuntaa kehittämällä heidän tietoteknisiä taitojaan. Koulutuksesta syrjäytymistä pyritään ehkäisemään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (VALMA) yhteydessä tehtävällä käytännön läheisellä IT-taitoja parantavalla toiminnalla. #ICTknowhow-hankkeen kohderyhmään kuuluvat toiseen asteen koulutuspaikkaa vaille jääneet, keskeyttämisalttiit tai jo koulutuksen keskeyttäneet nuoret; mukaan lukien maahanmuuttajat ja oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret.

ICT-taitojen kehittämisen polku on visualisoitu ja ohjeistettu: https://rosa.utu.fi/ictpolku/

Meillä TAKKissa on kehitteillä Digikurssi, jossa on vastaavasti tavoitteena varmistaa ja kehittää opiskelijan perusosaamista opintojen alkuvaiheessa. Siksi haemmekin nyt edelleen hyviä ideoita siihen, minkälainen kokonaisuus tulisi valmiina olemaan. Pohjana työssämme on Tampereen kaupungin lukioiden Digikurssi, joka on jaettu CC-lisenssillä. Kehitystyö aloitettiin TAKKissa Oma polku -hankkeessa ja nyt jatketaan eteenpäin Puhti-projektin voimin.