Tervetuloa Eloriihi-tapahtumaan!

Perjantaina 17.3.2017 klo 9-12 PuhtiTAKK järjestää Eloriihi-verkostotapahtuman, jonka teemana ovat sähköiset ohjausvälineet. Tuttuun Puhti-tapaan aamupäivä sujahtaa käytännön kokeilujen ja yhteisten pohdintojen äärellä. Meillä ei pönötetä eikä pidetä pitkiä puheita 🙂 Pädit ja QR-koodit sekä toimintapisteet odottavat sitä tärkeintä osaa koko palapelissä eli teitä osallistujia – tervetuloa!

DigiTutorit aloittavat toimintansa 23.3.2016

TAKKin ensimmäiset digitutorit aloittavat toimintansa kahdella tunnin mittaisella KickStart- esittelytuokiolla 23.3.2016 TAKKin molemmilla kampuksilla. Tuolloin voi tulla keskustelemaan tutoreiden kanssa ja kyselemään itseä kiinnostavista tietoteknisistä ongelmista. KickStart-päivän jälkeen toiminta keskittyy ainoastaan sähköisiin välineisiin arkipäivisin 9:00 – 19:00. Välineinä ovat sähköposti, WhatsApp sekä Facebookissa sivu TAKK DigitutorIT. Neuvontaa annetaan suomeksi sekä englanniksikin tarpeen vaatiessa. Kaikki välineet ovat jo nyt valmiina mutta ne otetaan käyttöön vasta ”aloituspotkun” jälkeen.  Toiminnan alkaminen tulee näkymään mm. kampusten ilmoitustauluilla sekä Moodle-oppimisalustalla.

Digitutoreita on neljä ja he ovat TAKKissa tällä hetkellä kirjoilla olevia opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneet neuvomaan muita opiskelijoita opintoihin liittyvissä tietoteknisissä kysymyksissä (esim. Moodle, StudentaPlus-opiskelijaliittymä, tekstinkäsittely tai sähköposti). Tutorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen toimintaan ryhtymisestä ja he saavat osallistumistodistuksen sen päättyessä.

Toiminnan käynnistäminen on vaatinut melko paljon valmisteluja. Maanantaina 7.3.2016  kokoonnuimme ensimmäisen kerran yhdessä hahmottelemaan mm. toiminnan runkoa, tutorin roolia ja vastuita sekä käytettäviä välineitä. Tuon parituntisen tapaamisen perusteella porukka vaikuttaa sitoutuneelta, innostuneelta ja osaavalta = valmiina tutorointiin. Päivän jälkeen suunnitelmia on tehty WhatsAppin sekä sähköpostin välityksellä ja tutorit ovat osallistuneet mm. Facebook- sivun laadintaan.

Tämän hetkinen kokoonpano on kasassa kesäkuuhun saakka, jolloin osa tutoreista päättää opintonsa. Tuolloin on myös hyvä ajankohta arvioida, kuinka digitutortoiminta on lähtenyt käyntiin ja millaisia kehittämistarpeita on ilmennyt. Uusia digitutoreita tullaan myös rekrytoimaan syksyn toimintaa varten.