Osaamisen kehittäminen ja menetelmät

TAKKin Puhti-projektissa yksi keskeinen tavoite on kouluttajien pedagogisten valmiuksien vahvistaminen ja uudistaminen. Olemme koko projektimme ajan tutustuneet aiempiin sekä meneillään oleviin toisiin hankkeisiin, joissa kehitetään samaa teemaa. Ajatuksena on, miksi lähteä tekemään alusta itse uudelleen, jos joku on jo kehittänyt ja kokeillut jotain? Aina helpompi lähteä soveltamaan omaan käyttöön kuin lähteä tyhjältä pöydältä – ja niin hienoja juttuja on jo tehty ja tehdään eri hankkeissakin! Tänä keväänä lähdemme kokeilemaan esimerkiksi muutaman Erasmus+-hankkeen kehittämiä menetelmiä:

IDEAL Erasmus + eli Integrating Digital Education in Adult Literacy on kehittänyt kiinnostavia bookleteja, joissa käydään seikkaperäisesti ohjeistaen läpi erilaisia menetelmiä- tai menetelmäkokonaisuuksia, joissa hyödynnetään digivälineitä. Bookletit julkaistaan hankkeen verkkosivulla maaliskuun puolessa välissä. Sen jälkeen pääsemme kokeilemaan!

D4A Erasmus+ eli Adult Aquiring Digital Skills on kehittänyt ja kokeillut caseleteja eli pieniä menetelmiä, joissa hyödynnetään myös digivälineitä. Caseletit löytyvät hankkeen blogisivulta kohdasta Caselet Track ja niitä saa ottaa kokeiluun ja käyttöön. Palautemahdollisuus on myös tulossa sivuille Caselet-kuvausten yhteyteen.

Kirjoittelemme kokeiluista tänne blogiin sekä tietysti jaamme ajatuksia myös Twitterissä!

d4a

 

Mainokset

TAKKin projektitiimi starttaa tehokkaasti tähän vuoteen!

TAKKin projektitiimi kokoontui tänään arvioimaan vielä viime vuoden antia ja tietysti tekemään konkreettisia suunnitelmia sekä työnjakoa tälle vuodelle. Hankeverkoston kanssa tulemme kehittämään yhdessä Puhti-ohjausmallia, josta ensimmäinen versio oli käsittelyssä viime viikolla. Tavoitteena on malli, joka konkreettisesti tukee ohjausta eri vaiheissa. TAKKissa osana yhteistä mallia tulee olemaan myös erityiseen tukeen tähtäävä valmennusmalli, jossa tuetaan niin hakijaa kuin koulutuksen ja tutkinnon suorittajaa henkilökohtaisista tarpeista käsin. Valmennuksia kohdennetaan niille, jotka tarvitsevat perustaitojen kehittämisen tukea opintojen sujumisen ja työllistymisen varmistamiseksi.

Jatkamme tänäkin vuonna tuttuun tapaan kokeilevan kehittämisen menetelmin eli tarkoituksena on tehdä paljon pieniä kokeiluja sekä saada mahdollisimman paljon kokemusta näistä kokeiluista. Kokeilukulttuuri sallii ns. fail fast -etenemisen eli kokeiluissa saa myös mokata ja epäonnistua – siitäkin opitaan.

TAKKissa jatkaa tuttu projektitiimi työskentelyä tänä vuonna seuraavien vastuuteemojen äärellä:

henna

  • Henna-Riikka vastaa projektinhallinnasta, raportoinneista, viestinnästä sekä hankeyhteistyöstä toisten hankkeiden ja organisaatioiden kanssa. Hankkeen tutkimusnäkökulman ja -yhteistyön laajentaminen kuuluu myös Henna-Riikan osa-alueeseen.

sirpa

  • Sirpa vastaa verkko-opetuksen, -ohjauksen ja -oppimateriaalien kehittämisestä suunnitelman mukaan eteenpäin. Hänen osa-alueeseensa kuuluu myös vahvasti opettajien digiosaaminen ja erilaiset opetus- ja ohjausmenetelmät. Tekijänoikeudet nostetaan myös esiin tämän vuoden aikana!

anni

  • Anni vastaa TAKKin osalta Puhti-ohjausmallin kehittämisestä sekä digitutor-toiminnan jatkokehittämisestä. Anni on myös mukana Puhti-valmennusten kehittämisessä niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Opiskelijapalveluiden koordinaattorin roolissa Anni on myös tärkeä linkki TAKKin opiskelijapalveluiden työhön eli kehittämistä tehdään yhteistyössä.

tuuli

  • Tuuli vastaa verkostoista sekä verkostotapahtumista ja osallistuu myös tutkimusyhteistyöhön. Tuulin vastuulla on myös osaamismerkkien käytön kehittäminen. Noheva-hankkeen TAKKin osatoteutuksen projektikoordinaattorina hän on myös tärkeä linkki Puhti- ja
    Noheva-hankkeiden yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lempinen Jyrki

  • Jyrki vastaa Green Screen -videostudion toiminnasta sekä videoiden käytön kehittämisestä osana opetusta ja ohjausta sekä perustaitoja tukevan aineiston työstämisessä. Hän toimii myös Puhti-valmentajana eli osallistuu valmennusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Paljon kaikenlaista todella mielenkiintoista on tulossa tänä vuonna, niin konkreettista tekemistä, erilaisia tapahtumia kuin uusia vinkkejä ja aineistojakin. Tietoa projektimme sisällöistä löydät esimerkiksi Tietoa projektista -sivulta.

Kannattaa seurata tätä Puhti-blogia ja olla aktiivisesti yhteydessä meihin, jos yhteistyö kiinnostaa tai voisimme oppia toisiltamme jotain uutta ja kiintoisaa. Ollaan yhteyksissä!

twitter_web

Seuraatko meitä jo Twitterissä? Erityisesti tapahtumista twiittaillaan ahkerasti, mutta myös muuten kaikkea projektin teemoihin liittyvää. Ota seurantaan @PuhtiTAKK