Tietoa projektista

Profiilikuvia2Puhti – ohjauksen tahto ja taito (1.10.2015 – 31.3.2018) on ESR-hanke, jonka tavoitteena on mm. ohjaus- ja valmennusosaamisen sekä verkostotyöskentelymuotojen kehittäminen sekä erilaisten oppimista ja opiskelua tukevien pedagogisten mallien sekä oppimateriaalien tuottaminen. (Lisätietoja koordinaattorin esittelysivulta.)

TAKK toimii kokohankkeessa osatoteuttajana. Hanketta koordinoi Kouvolan AKK ja muut mukana olevat hankekumppanit ovat EKAMI, Luksia ja Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä.

TAKKin osalta projektin tavoitteena ovat seuraavat pääkohdat:

  1. Vahvistetaan ja uudistetaan kouluttajien pedagogisia valmiuksia; roolin muutos kohti oppimaan oppimisen ohjaajuutta ja valmentajuutta
  2. Kehitetään laaja-alaisesti verkostossa käytettäviä ja ajankohtaisia digitaalisia oppimismateriaaleja (mm. etäopetus ja -ohjaus, webinaarit).
  3. Kehitetään kouluttajien osaamista ja metodeja siihen, että aikuisopiskelijoiden perustaitojen osaamisen kehittäminen (luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot, digilukutaito, työelämätaidot) saadaan luontevaksi osaksi ammatillisia koulutuksia
  4. Kehitetään kouluttajille soveltuvia uusia pedagogisia menetelmiä (ammattipedagogiikka, erityispedagogiikka, sosiaalipedagogiikka, opinto-ohjaus)

Käytännön toteutusta tehdään paljolti teemojen ympärille koottavan ajatushautomon sekä verkostoyhteistyön kautta (alueellisesti Tampereen seudulla).

Puhti-hankeverkoston Facebook-sivu

TAKK Puhti LinkedIn

Pirkanmaan ohjausverkosto Facebook-ryhmä

TAKK Puhti Twitterissä

puhti_mediakartta2017

Advertisement