Digitutorit vetäytyvät pian ansaitulle kesätauolle

TAKKin digitutoreiden ensimmäinen kokonainen toimintavuosi tuli täyteen maaliskuussa ja juhannusviikolla koittaa kesätauko  – on siis pienen yhteenvedon aika.

Toiminnan aikana…

… digitutoreita on ollut viisi ja heidän pestinsä on kestänyt keskimäärin puolisen vuotta.

… yhteydenottoja on tullut tasaiseen tahtiin mm. liittyen Moodleen kirjautumiseen, kadonneisiin tiedostoihin, etäyhteyden muodostamiseen, tiedostojen tallentamiseen sekä Office-ohjelmien käyttöön.

… digitutorit eivät ole kuitenkaan olleet ylityöllistettyjä, vaan ovat pystyneet hoitamaan pestinsä stressittömästi omien opintojensa ja työssäoppimisjaksojensa, sekä tietysti henkilökohtaisen elämänsä, lomassa. Ja he kokevat, että muiden auttaminen on heille luontaista ja he nauttivat siitä itsekin, jopa  klo 23:00, jos silloin sattuu neuvontapyyntö sähköpostiin kilahtamaan.

… sähköposti on ollut selkeästi suosituin yhteydenottoväline. (WhatsApp ja Facebook ovat kaksi muuta käytössä olevaa välinettä.)

… osa neuvontapyynnöistä on vaatinut syvällisempää asian selvittelyä mutta siitäkin digitutorit ovat selvinneet kunnioittavalla ja pitkäjänteisellä  asiakaspalveluasenteella! Hyvä te :)!

… palvelua on kehitetty jatkuvasti reagoimalla digitutoreilta itseltään, opiskelijoilta ja kouluttajilta saatuun palautteeseen.

… markkinointia ja rekrytointia on tehty myös koko ajan. Henkilökunnan intra, opiskelijoiden Moodle, ilmoitustaulut sekä kasvokkain tapahtuva kontaktointi ovat olleet kovassa käytössä tietoisuuden lisäämisessä.

… kaiken muun lisäksi, aktiiviset tutorimme ovat olleet mukana Sähköiset ohjauspalvelut ja välineet -koulutuksissa kertomassa digitutoroinnista yleisesti sekä omista kokemuksistaan. Keskustelut koulutusten osallistujien kanssa ovat olleet antoisia ja  yleinen mielipide on ollut, että tällainen vertaistukeen perustuva palvelu on todella hieno juttu ja sitä kannattaa jatkaa edelleen.

… kaikkia esille tulleita kehittämistarpeita ei olla vielä ratkottu. Jatkossa meidän tulee pohtia, voisivatko tutorit olla tavoitettavissa myös perinteisesti puhelimitse ja jopa kasvotusten eräänlaisissa päivystyspisteissä ennakkoon sovittuina aikoina. Saattaa nimittäin olla, että kohderyhmässämme on henkilöitä, joille neuvontapyynnön lähettäminen on liian haastavaa ja Facebook/WhatsApp vieläkin haastavampaa, emmekä tavoita heitä tämän vuoksi, vaikka heillä olisikin tarvetta palvelullemme.

 

Kiitokset kaikille tähän mennessä toimintaan osallistuneille ja nautinnollista kesää!

”Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.

… Sen viisaammat voi tehdä,
mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut
ja luonnon loiston nään.

Voi leikitellä mielikseen,
voi ottaa jättää paikoilleen
tai olla niin kuin luonnostaan
ja maata vaan.”

– Tove Jansson

Kokeiluista ideoita omaan työhön

PuhtiTAKK-tiimi järjesti yleisön pyynnöstä yhteistyöverkostolle toiminnallisen Sähköiset ohjauspalvelut ja välineet -koulutuksen 2.6.2017. Vastaava koulutus järjestettiin aiemmin 17.3.2017 Pirkanmaan elinikäisen ohjauksen työryhmän EloRiihi-tapahtumana.

puhti_elo2

PuhtiTAKK myös Twitterissä: https://twitter.com/PuhtiTAKK

Toteutustapa oli melkein sama kuin aiemmin, mutta hienosäätöä sisältöön ja käytännön toteutukseen tehtiin edellisen QR-mobiiliradan palautteiden pohjalta. Tavoitteena oli madaltaa kynnystä kokeilla käytännössä erilaisia sähköisiä palveluita ja välineitä sekä keskustella siitä, miten ohjausta toteutetaan näillä palveluilla ja välineillä.

puhti_qr2017_2

Osallistujat pääsivät kokeilemaan Skype for Business-sovellusta sekä järjestäjän että osallistujan näkökulmasta. Kuvassa QR-piste nro 1.

Oli jälleen ilo huomata, miten osallistujat innostuivat ja osallistuivat todella aktiivisesti kokeiluihin ja keskusteluihin! Monet alkoivat pohtia, miten palveluita ja välineitä sekä vinkkejä ja ideoita voisi hyödyntää omassa työssä tai työyhteisössä. Aivan mahtavaa oli kuulla kommentteja, miten helposti moni asia lähti aukeamaan ja selkiytymään, kun niitä pääsi käytännössä kokeilemaan itse!

Osallistujilta pyydetään jälleen palautetta ja tuon palautteen pohjalta kehitämme konseptia edelleen seuraavaa vastaavaa koulutusta varten (tulossa syksyllä 2017).

Hyviä kehittämisideoita saatiin jo lyhyessä palautekeskustelussa aamupäivän päätteeksi ja kannustavaa oli kuulla kommentteja kuten ”huikea päivä”, ”roppakaupalla ideoita”, ”ideoita omaan toimintaan” ja ”tämän otan heti käyttöön”.

 

Digi-iloittelua Noheva-hankkeen seminaarissa

Harvoin on yhtä hyvää mahdollisuutta paneutua niin moneen digivälineeseen niin lyhyessä ajassa kuin Noheva-hankkeen (https://noheva.wordpress.com/about/)järjestämässä tilaisuudessa aurinkoisena torstaina 27.4.2017 Omniassa.

Tässä vain osa päivän aikana esillä olleista sovelluksista/sivustoista:

Blogger

http://www.fasttrack.fi/ – kuviin pohjautuva väline ammattitaidon arviointiin

Kahoot

http://lukiapuvaline.fi/ (Apuvälineitä erilaisille oppijoille)

Padlet

Popplet- ajatuskartta

QR-koodi

Strip Design – sarjakuvasovellus

Think Link

Weebly- oppimisympäristö

Digivälineiden lisäksi keskusteltiin myös ’perinteisemmistä’ teemoista kuten tiimiopettajuudesta, vertaisoppimisesta, verkko-ohjauksen tehokkaammasta käytöstä esim. pienryhmäohjauksessa sekä opettajuuden ja työelämän muutoksista.

Antoisa päivä kerta kaikkiaan – hyvä sekoitus uutta ja vanhaa, kokeiluhenkeä ja hyväksi havaittujen käytäntöjen jakamista!

 

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä

PuhtiTAKK-osahanke on ollut mukana TAKKin hanke- ja projektitoiminnan kehittämisen palvelumuotoiluprosessissa. Projektitiimi on innokkaasti lähtenyt kokeilemaan erilaisia työskentelymentelmiä mm. projektinhallintaan ja projektin toteuttamiseen liittyen.

TAKKin Puhti-projektitiimi on kokeillut monia sovelluksia projektinhallintaan ja sisäiseen tiimiviestintään liittyen, esimerkiksi seuraavia (ks. myös mediakartta):

  • M-Files Projektinhallinta
  • Trello
  • Yammer
  • Microsoft O365 Planner
  • Microsoft O365 Teams

Tavoitteena kaikessa kokeilussa ja tekemisessä on pyrkimys pois vesiputoustyyppisestä kehittämisestä, yhä enemmän kohti ketteriä menetelmiä. TAKKissa kokeiluihin on kannustettu, koska pienten ja nopeiden kokeilujen on todettu olevan kustannustehokkaita ja käytännöllisiä kehittämisen kannalta. Kaikki kokeilut eivät toki välttämättä aina onnistu, mutta myös epäonnistuminen vie eteenpäin voi antaa tärkeää tietoa.

Puhti-hankkeen ajatushautomot ovat olleet osa palvelumuotoiluprosessin ideointivaihetta. Tietoa ja tunnelmia fasilitoiduista työpajoista löytyy myös täältä Puhti-blogista:

Kehittämistyöstä ja kokeiluista voi lukea tarkemmin Henna-Riikka Ahvenjärven YAMK-opintojen opinnäytetyöstä Projektitoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun ja kokonaisarkkitehtuurin keinoin, joka löytyy Theseuksesta osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705188842.

postei2017b

Tietoa tekijänoikeuksista

Maanantaina 10.4.2017 Juha Kallanranta Kopiostosta piti TAKKissa Puhti-tiimin organisoimana infon tekijänoikeuksista otsikolla Tuunaa tuntisi digiaikaan – opettajan kolme roolia; teen, käytän, opetan.

tekijänoikeusinfo

Tekijänoikeusinfo TAKKin Nirvan toimipisteessä 10.4.2017

Kallanranta kävi esittelyssä läpi tekijänoikeuden perusteita opettajan, opiskelijan ja oppilaitoksen näkökulmasta. Tässä muutamia huomioita infosta sekä lopussa linkkejä lisätietoihin ja tekijänoikeuksia käsitteleviin aineistoihin:

Tekijänoikeus syntyy sille, joka tekee työn.

Jos otat valokuvan, tekijänoikeus syntyy sinulle, koska teet varsinaisen työn. Jos kuvassa on joku henkilö, kannattaa tehdä sopimus kuvassa olevan kanssa siitä, miten kuvaa voi käyttää (esim. voiko käyttää opetuksessa, saako jakaa erillisessä materiaalissa).

Suoja syntyy heti, kun teos on luotu. Tekijä on henkilö, joka on luonut teoksen. Tekijä on aina luonnollinen henkilö.

Tekijänoikeuden haltija voi käyttää tekijänoikeus- eli copyright-merkkiä, mutta tekijänoikeus on voimassa vaikka merkkiä ei käyttäisikään.

Tekijä voi luovuttaa osan oikeuksista tai kaikki oikeudet jollekin toiselle: oikeudenhaltija on henkilö, joka omistaa oikeudet tai jolla oikeudet on hallinnassa (luonnollinen tai juridinen henkilö; omistaa kaikki tai osan). Samasta työstä voi antaa osaoikeuksia eri tahoille tai luovuttaa kaikki oikeudet pois.

Jos tekijöitä on useampia, niin kyseessä voi olla yhteisteos tai yhteenliitetty teos. Yhteisteoksessa tekijät tekevät koko teoksen yhdessä, jolloin tekijänoikeus on tekijöillä yhteisesti. Yhteenliitetyssä teoksessa jokainen tekijä tekee selkeän erillisen osan itsenäisesti, jolloin jokaisella on tekijänoikeus omaan osuuteensa.

Teoskynnys ylittyy, kun teos on itsenäinen ja omaperäinen, kirjallinen tai taiteellinen kokonaisuus. Tekijänoikeus ei suojaa ideaa, juonta, tietoa, periaatetta, logiikkaa tai muuta vastaavaa.

Creative Commons -lisenssien avulla tekijä voi antaa oikeuksia teoksiinsa ennalta määrittelemällään tavalla valitsemalla tietyn lisenssin ja liittämällä tiedon siitä teoksen yhteyteen.

Lue myös Sirpan bloggaus Tekijänoikeustaidot testauksessa, jossa Sirpa kertoo Kopiraittilan koulu -kokeilustaan. Seuraa meidän blogia – tulossa lisää asiaa ja esimerkkejä tekijänoikeuksista sekä CreativeCommons-lisensseistä!

Lisätietoja:

CreativeCommons: Tietoa lisensseistä

Kopiosto: Kopiraittilan koulu – pelillinen materiaali tekijänoikeuksien opettamiseen
– Huom! Myös tekijänoikeussanasto

Kopiosto: Tekijänoikeuden perusteet

Kopiraitti-esite: Reitti tekijänoikeuteen

Operight: Kuka määrittelee teoskynnyksen?

Operight: Tekijänoikeus opetustyössä

Webinaarikuulumisia

PUHTI-hanke järjesti keväisenä iltapäivänä 19.4.2017 webinaarin, jossa Riina Karvonen Luovista luennoi aiheesta Opiskelijan vastuuntuminen ja motivaation vahvistaminen.

Riina Karvosen luento oli mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Luennon pääteemana oli nuoren kohtaaminen, vuorovaikutus, opettajan roolin muutos tiedonjakajasta edesauttajaksi ja valmentajaksi, opiskelijan vastuuttaminen toiminnastaan ja valinnoistaan, ja sitä kautta opiskelijan motivaation vahvistaminen. Vaikka Karvonen puhui nuorista, niin samoja menetelmiä voi hyvin hyödyntää myös aikuisopiskelijan ohjauksessa.

Webinaarin aikana syntyi keskustelua siinä määrin, ettei aika riittänyt koko esitysmateriaalin läpikäyntiin. Keskusteleminen toisaalta avaa aihetta myös hyvin eri näkökulmista, joten se on tapaamisissa aina tärkeä keino pohtia yhteisesti keskeistä aihetta.

Riinan ajatuksia lainaten: Riittävä hyvinvointi on oppimisen edellytys ja toisaalta oppiminen mahdollistaa sellaisen toiminnan muutoksen, joka edesauttaa hyvinvointia.

Webinaariin osallistui TAKKin henkilöstöä paikan päällä Tampereella sekä PUHTI-hankekumppaneiden henkilöstöä verkon yli ympäri Suomen.

Webinaari_19.4.2017

Vinkkinä vielä lopuksi Luovin Erkkaa verkossa -luennot, joista myös tallenteet katsottavissa jälkikäteen!

Tekijänoikeustaidot testauksessa

Minulla oli mahdollisuus perehtyä Puhti-hankkeen puitteissa tekijänoikeustaitoihin. Tekijänoikeustaitoihin perehtyessäni huomasin, kuinka tärkeästä ja toisaalta myös vakavasta asiasta on kysymys. Kouluttaja voi huomaamattaan rikkoa tekijänoikeuksia ihan päivittäisissä opetustilanteissa. Tästä syystä jokaisella kouluttajalla tulisi olla tekijänoikeustaitojen perusteet hallussa.

Otin kollegani vinkistä vaarin ja aloitin perehtymisen tutustumalla Kopiraittilan kouluun Kopiraittila. Kopiraittilan koulussa on pelillisiä tekijänoikeusmateriaaleja peruskouluille, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja opettajankoulutukseen. Sivuston hauska ulkoasu innostaa myös tutustumaan tarkemmin sisältöön.

IMG_20170418_141907

Kopiraittilan etusivu

Valitsin Kopiraittilasta osion ammatillinen koulutus ja perehdyin ensin uutishuone ja opettajan materiaalit -osioista löytyviin materiaaleihin. Erityisesti opettajan materiaaleista löytyvä tekijänoikeusopas Tekijänoikeusopas  antoi hyvän kokonaiskäsityksen, mistä tekijänoikeuksissa on kysymys. Lisäksi sivuilla on kaksi hyvää lyhyttä videota: mitä tekijänoikeus on ja teosten käyttö.

Alkuperehtymisen jälkeen siirryin materiaaleihin ja peleihin. Rekisteröidyin ensin sivustoille, jotta pelitulokseni tallentuvat ja pystyn etenemään pelaamisessa omaan tahtiini. Pelillisessä osuudessa tekijänoikeustaidot oli jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erilaisten teosten käyttötaitoon sekä tiedonhankintaan ja kriittiseen lukutaitoon. Pelit oli rakennettu hyvin ja niiden ansiosta uppouduin tekijänoikeustaitojen opiskeluun hauskalla tavalla.

Hetken ”tahkoamisen” jälkeen sain suoritettua kaikki kolme taitoa ja niihin liittyvät harjoituspelit. Harjoituspelien suorittamisen jälkeen aukesi lopputesti, jossa pääsin vielä testaamaan asioiden sisäistämisen. Lopputesti ei ollut helppo ja vaati minulta ”lisäelämän ansaitsemisen”. Kun sain lopputestin hyväksytysti läpi, pääsin tulostamaan diplomin, johon oli tallentunut myös aikaisemmin suoritettujen tekijänoikeustaitojen harjoituspelien pisteet.

IMG_20170418_143848

Kuva diplomista

Oman kokemukseni perusteella suosittelen kaikille tekijänoikeustaitoihin perehtymistä Kopiraittilan pelien ja materiaalien avulla. Jo aikaisemmin aiheeseen perehtyneet voivat käyttää sivustoa taitojen päivittämiseen tai mikäli aihe on ennestään tuntematon, aikaa perehtymiseen kannattaa varata muutama tunti. Kilpailuhenkisille tiedoksi, että pisteissä on helppo pistää paremmaksi!